Det verkade nästan som så att Södras Skogsägarnas inköpare och medlemmar bara väntat på att någon skulle sätta fingret på problemet.

– Alla gav mig en väldigt positiv respons, jag fick okej för att ta fram en app.

Konsultföretaget Per & Per i Linköping fick uppdraget att hitta en bra teknik, se artikel här intill.

– De har gjort ett jättejobb, berömmer Larz.

Har allt

En översiktskarta från Lantmäteriet i visar fastighetsgränser, ägare, skogsplan, engagemang, grannar, om de äger andra fastigheter och om de över huvud taget är medlemmar och även kontaktuppgifter poppar upp.

– En skogsinspektor som är ute och kör kanske märker att det behöver gallras på marker han passerar kan plocka fram sin iPad och få en bra överblick. Han kan då ta kontakt med skogsägaren och föreslå en åtgärd.

Om det exempelvis behövs ett virkesupplägg på andra sidan gränsen till en granne och att man behöver korsa dennes väg, så är det lätt att ta en sådan kontakt.

I appen finns skogsbruksplanen, eventuella fornlämningar och naturskyddsområden.

– Allt man måste ta hänsyn vid planering eller vid kontraktering finns med i paddan, och kan laddas ner off-line, utan att behöva bekymra sig om täckning.

Direkt på plattan, på kartbilden, kan markägaren rita in områden som behöver röjas eller gallras.

Planerar på plats

– Eller så kan inspektorn tillsammans med markägaren rita in områden som bör slutaverkas och exempelvis markera värdefulla trän som ska stå kvar. Hela planeringen kan göras på plats ute i skogen.

I paddan finns Södras standardkontrakt för gallring eller avverkning.

– Det är bara att sätta dit en liten kråka så är saken klar.

Efter påskriften får markägaren ett sms och får en papperskopia på kontraktet i sin brevlåda. Kontraktet skrivs ut med automatik. Sedan är det bara att göra en hyggesanmälan.

– Allt detta är förstås stora förbättringar. Alla våra 250 inspektörer har en platta ut i skogen varje dag.

Användandet ökar

Samma app finns i två utföranden. En version för inspektörerna som kan se alla fastigheter. En snarlik app kan ladas ner av medlemmarna, som bara kan se sin egen skogsbruksplan och det som finns på fastigheten.

Ungefär 5 000 av Södras 51 000 medlemmar har laddat ner den.

– Extra spännande är det att många skogsägare köper en iPad för att kunna använda Södras app. Inte många företag kan stoltsera med att en kund köper hårdvaran på det här sättet. Skogsbruksplanen gör sig väldigt bra i en mobil enhet och kan interagera med planen på ett helt annat sätt än framför en papperskarta och en massa pärmar hemma vid köksbordet.

Cecilia Göransson, 49, är skogsbonde på Andersgården i Derome, Halland, på fritiden. God hjälp med det har hon av sin sambo Roland Karlsson.

– Jag skaffade appen i telefonen direkt när den kom. Man ser exakt var man befinner sig, hur gammal skogen är och vad som bör göras.

Ringar på vattnet

Systerföreningen Norra Skogsägarna, som jobbar mellan Sundsvall och Treriksröset, har i samarbete med södra, anpassat appen till sina behov. Nu diskuteras ett samarbete med flera andra skogsägarorganisationer, så att de ska kunna använda den här tekniken.

I det avseendet är det en stor vit fläck på en ofantligt stor yta, mellan Norra och Södra skogsägarnas domäner.

Diskussioner om ett samarbete pågår även med Norge och Finland.