Topcon LS-100D har även display på baksidan samt 3-färgs lysdioder för tydlig höjdindikering och ett 90 millimeters högt mottagningsfönster för att enkelt finna laserhöjden. Ytterligare funktion är en pausknapp som kan användas om en avläsning behöver sparas temporärt.

Liksom tidigare lasermottagare från Topcon Positioning Group är LS-100D utrustad med alarm som indikerar om laserinstrumentet är ur läge eller har låg batterispänning. Magneter är monterade i toppen av mottagarchassit för att enkelt kunna fästa mottagaren direkt på plåtdetaljer.

Mottagaren levereras som standard med hållare/stångfäste.