– Vi har gjort en rad produktförbättringar för att vara ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden, meddelar Niklas Bjuhr, teknisk chef hos Indexator Rototilt Systems.

Modell RT20B har bland annat fått en helt ny design där tiltfunktionen är utflyttad på cylindern. Detta medför bland annat möjlighet till valbar anslutning på vänster eller höger sida för tryck och retur vilket gör att den passar mot alla fabrikat av grävmaskiner. Den nykonstruerade sviveln ger optimala driftsförhållanden och ökad livslängd.

– Vi har jobbat hårt för att minimera tryckfall och effektförluster och därmed förbättra bränsleekonomin för kunden, berättar Bjuhr. RT20B har dessutom blivit mer följsam i drift tack vare de nya ventilerna och den förbättrade konstruktionen, fortsätter Bjuhr.