En ny generation kameror kommer att monteras i de två tunnelrören och de 19 tvärtunnlarna. Jan Källqvist, basar för det som återstår – att lägga ut spår och allt annat som behövs för att tågen ska börja rulla:

– Om en lokförare rapporterar att en presenning eller något annat ramlat av ett godståg, så ska man kunna tända upp tunneln och se hur allvarligt det är utan att behöva gå in och leta eller stoppa trafiken, säger Kjellqvist.

Rätt folk kan skickas in direkt från närmaste punkt.

– Kamerorna är en utveckling av de som finns i Citytunneln i Malmö. Våra blir rörliga, de kan zooma och sätts upp på ett glesare avstånd. Vi får en väldigt detaljerad bild av vad som händer, säger Jan Källqvist.

Tidsödande

Bara att få bort borrmaskinen, 10 000 ton stål, som gick till återvinning, tog tre månader. Rören har fyllts med sprängsten för att möjliggöra spårläggningen.

Rälsen kommer först i slutet av mars.

Per Rydberg, projektledare:

– Att lägga ut spåren kommer att gå kvickt, med maskiner, säger Per Rydberg.

Konsortiet håller tidtabellen.

– Vi känner oss trygga och räknar med att allt kommer att flyta på som planerat.

Tvärtunnlarna ligger med 500 meters mellanrum.

– De är i första hand till för utrymning. Tvärtunnlarna används också för ställverksinstallationer.

De stora utmaningarna sedan Per Rydberg tog över var de tekniska svårigheterna.

– Den svåra geologin kombinerad med mycket vatten och höga vattentryck har varit tuff att bemästra.

Allmänheten positiv – nu

En av utmaningarna var även att få tillbaka förtroendet för omvärlden.

– Även där har vi kommit långt.

Jan Källvist har 35 års erfarenhet inom Trafikverket – bland annat med att bygga dubbelspår i södra Sverige.

– Det är mycket mer speciellt att bygga spår i en tunnel. Den måste lysas upp för att vi ska kunna jobba. Ute har vi solen som hjälp, säger han.

Ingenting får gå fel. Allt måste göras i rätt ordning.

– Det är så oerhört många detaljer som måste komma i exakt rätt ordning, säger han.

Principen har varit att börja i botten av tuben. Sprängsten i botten, sedan monteras kabelrännor, därefter gångbanor. Från dessa har handräcken monterasts. Vi har exempelvis lag ut hundra mil optokabel.

Jan fixar logistiken

– Järnvägssystemet är tekniskt komplicerat. Spårsystem, kontaktledningssystem, elkraftssystem, som ska serva all teknisk utrustning, signalsystem, tele- och radiosystem och transmissionssystem.

– Allt ska synkas med vårt tågledningssystem, säger Jan Källqvist.

Hans uppgift är att samordna detta i projekteringen.

– Allt ska vara genomtänkt när entreprenörerna kommer hit. Logistiken kommer in när vi gör planeringen tillsammans med dem.

Det gäller att vara förutseende:

– Volymerna gör att vi måste tänka flera steg framåt. Två år innan var vi tvungna att starta tillverkningen av kabelrännor för att hinna få fram alla. Att få fram så många att det räcker för 3 500 meter i tid är själva kruxet.

Handräcket är lika långt och det krävs 3 500 armaturer för nödbelysning.

Lätt förseningar

– Det är inget man bara beställer rätt av. Entreprenören måste avstätta rätt resurser. Om man räknar fel, att en lampa tar exempelvis tio minuter längre tid att sätta upp än vad man tänkt från början så blir det dagar av det.

Trafikverket har sett till hur mycket varje entreprenör behöver.

– Entreprenören måste i sin tur räkna om hur många gubbar som krävs och ha koll på materialplaneringen.

Karl-Arne Andersson ansvarar för el och tele.

– Från Ängelholm till Båstad lägger vi ut 107 mil kabel.

En sträcka som motsvarar Båstad-Härnösand och väl det.

– 75 av dessa mil ska dras i tunneln.

De cirka tre minuter det tar att passera tunneln ska ske utan störningar för de som surfar och talar i mobilen.