När den ursprungliga artikeln skrevs var det fortfarande en stor del av landets yrkesverksamma chaufförer som saknade det formella beviset för att de genomgått lagstadgad YKB-utbildning. Den senaste uppdateringen visar att det fortfarande är en nästan lika stor del av totalt 110 000 personer som saknar YKB.

Frågan är om situationen för någon månad sedan, eller den idag, är mest skrämmande. Med tanke på den korta tid som återstår borde siffran ha gått ner betydligt mer på den tid som gått. Men icke.

Nu börjar det bli bråttom. Tiden fram till den 10 september går obehagligt snabbt. Yrkeskompetensbeviset är således ett krav för chaufförerna för att få fortsätta köra godstransporter.

Börjar bli brådis

Den 21 januari 2016 hade 25 838 gått fortbildningen, och av dem hade 16 467 betalat och fått sitt yrkeskompetensbevis. Ungefär 110 000 yrkesverksamma lastbilsförare finns i Sverige som omfattas av kravet på fortbildning.

– Som branschorganisation för åkarna har vi ända sedan fortbildningskravet infördes tagit ett stort ansvar i arbetet med att informera om kravet och att utbilda. Vi ser att man är på bollen, vissa ligger bra till och har redan gjort färdigt. Men nu börjar det bli riktigt bråttom, säger Mats Andersson utbildningschef i Sveriges Åkeriföretag.

– Konsekvenserna om alla dessa chaufförer inte blir klara med sin YKB, är att de inte får fortsätta köra. Och utan chaufförer stannar lastbilarna. Utan lastbilar ser vi stora konsekvenser för samhället, förklarar Andersson.

Inga undantag

– Bedömningen vi gör är att våra medlemmar har god kunskap om kravet, men att det rent praktiskt kan vara besvärligt att iväg få all personal till utbildningen. Chaufförerna behövs ju i den dagliga verksamheten, säger Mats Andersson.

– Som stor aktör när det gäller utbildning i YKB, har vi själva rapporterat in över 3800 fullständiga YKB. Bara under 2015 gick över 15000 våra YKB-delkurser i Sveriges Åkeriföretags regi. I september, om bara sex-sju månader, måste alla vara klara. Transportstyrelsen kan inte bevilja undantag, avslutar Mats Andersson.

Kalla Fakta / Yrkeskompetensbevis

Kravet på yrkeskompetensbevis gäller persontransporter sedan 10 september 2015 och godstransporter från 10 september 2016. Reglerna är gemensamma inom hela EES-området och Transportstyrelsen kommer inte att bevilja undantag.

Den som utbildar sig till lastbilsförare i dag skaffar sig i regel yrkeskompetensbeviset samtidigt. Men de förare som redan hade körkort för lastbil när reglerna infördes behövde inte gå någon grundutbildning. Däremot behövde de vara klara med sin första fortbildning senast den 10 september 2016.