Thomas Concrete Group, investerar nu i sin första 100 % eldrivna betongbil. Lastbilen från Volvo Lastvagnar kommer att användas för distribution av i första hand klimatförbättrad betong.

Först ut är en Volvo FE Electric från Volvo Lastvagnar, som är den första serietillverkade betongbilen i Sverige och kommer att köras i göteborgsregionen och beräknas minska avgasutsläppen med omkring 180 ton koldioxid under en tio-årsperiod.
Lastbilen är framtagen för att möta ett växande krav på mindre utsläpp och buller, särskilt i känsliga storstadsområden. Förutom minskad miljöpåverkan innebär eldriften även lägre ljudnivåer som tillsammans med den moderna och rymliga hytten bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och andra som verkar i närheten.

Fordonet tas i bruk inom kort istället för ett traditionellt dieselfordon. Volvo FE Electric har en räckvidd på cirka 200 km och är idealisk för den tänkta uppgiften som omfattar körningar på runt 150 km per dag. Bilen kommer att laddas nattetid vid den nybyggda ladd-stationen vid Thomas Betongs anläggning i Mölndal.

Den eldrivna betongbilen kommer att utgå från koncernens dotterbolag, Thomas Betongs fabrik i Mölndal och i första hand leverera klimatförbättrad betong (Thomagrön) till olika byggprojekt i Göteborgsområdet och till att börja med ska den användas till etapperna Korsvägen och Centralstationen i projekt Västlänken i Göteborg.

Lärdomarna som koncernen får tack vare den nya helt elektrifierade betongbilen kommer man sedan att ta med sig till sina övriga marknader i USA och Europa.