Startup-bolaget Aerit kommer i ett projekt testa drönarleveranser i Roslagen tillsammans med ICA, RISE och Norrtälje kommun. Projektet har fått stöd av Vinnova genom utlysningen ”Drönare i klimattjänster för hösten 2021”. Syftet är både att hitta sätt att minska miljöpåverkan och att öka servicen i skärgård och på landsbygden.

I Norrtälje kommun bor många invånare på öar i skärgården och på landsbygden med långa avstånd till butiker. Det gör Norrtälje till en möjlig arena för att testa drönarleveranser. Testet kommer göras från ICA Nära på Gräddö och ska skicka varor och postleveranser till boende på Tjockö.

Det ettåriga projektet är en samverkan mellan intressenter från näringsliv, kommun och forskning & innovation för att studera möjligheter med drönarleveranser i sista ledets transport, och för att påskynda implementeringen av klimatneutral logistik.

Projektet bygger på Aerits drönarleveransplattform som syftar till att ge on-demand tillgång till ett nätverk av autonoma sky-kurirer inom en snar framtid. Sedan företaget grundades i januari 2021 har Aerit bland annat genomfört Sveriges första kommersiella drönarleverans av mat i oktober 2021.