Skogsentreprenadföretaget som Denis Oscarsson driver har en maskingrupp bestående av en John Deere 1270G skördare och en John Deere 1210G skotare. Förutom Dennis Oscarsson bemannas de båda maskinerna av brodern Björn Oscarsson, som är anställd i företaget. 
– Vanligen är det jag som kör skördaren och Björn som kör skotaren, men det händer också att vi skiftar maskiner. Det gör vi dels för att få variation, dels när det passar bättre geografiskt i förhållande till våra bostadsorter, berättar Dennis Oscarsson. 

Premiär för kranspetsstyrning

Skotaren kom ny i februari och blev företagets första maskin med kranspetsstyrning. Den efterträdde då en Ponsse Wisent, så sett till lastkapaciteten blev den gröna 13-tonnaren ett snäpp större. Skotaren har hydrauliskt variabelt lastrede i både bankar och grind. Ökad bredd gör det möjligt att lasta mer och samtidigt hålla både lasthöjd och tyngdpunkten nere.  
– Om redet istället skjuts ihop minskar kapaciteten, men vi vinner smidighet. Det är värdefullt i gallringarna.
Skördaren 1270G ersatte föregående generation av samma modell. Den är försedd med skördaraggregatet 414 från John Deere.
– Det är ett utmärkt allroundaggregat som harmonierar bra tillsammans med skördarens tolvmeterskran. Både smidigheten och räckvidden kommer väl till pass i gallringar, men aggregatet gör ett bra jobb även i slutavverkningar.
Skotaren är åttahjulig, medan skördaren är sexhjulig.
– Jag funderade på att välja åtta hjul på skördaren också, men för maximal smidighet i gallringarna valde jag att fortsätta med en sexhjulig maskin, vilket också håller vikten nere. 

Snabb tillvänjning

Bytet av skotare innebar en hel del nytt, främst den runtomsvängande och nivellerande hytten samt kranspetsstyrningen. 
– Runtomsvängande hytt har vi varit vana vid på skördare. Det blev ett lyft att få samma teknik på skotaren. Vi blev även väldigt nöjda med kranspetsstyrningen. Jag hann köra den nya skotaren innan vi fick den nya skördaren. När jag därefter körde den gamla skördaren glömde jag utskjutet ett par gånger och hann tänka att kranen hade egendomligt kort räckvidd. Man vänjer sig snabbt.

Lägre bränsleförbukning

Förra skördaren var av John Deeres E-generation. Dennis Oscarsson märker stor skillnad i bränsleförbrukningen. 
– Genomsnittsförbrukningen av diesel är nu fem til sex lägre per timme. Det är en minskning med hela 25 procent. Det betyder mycket för driftsekonomin, in synnerhet när dieselpriserna är så höga.
Dennis Oscarsson brukar behålla maskinerna i fem till sex år.
– Vi kör enbart dagskift. Det sliter mindre på maskinerna. Tidigare, med maskiner som gick dubbla skift, fanns det skäl att byta oftare.
– Driftsäkerhet samt kostnader för underhåll och reparation är viktiga delar av kalkylen. Det handlar också om att få del av maskinernas utveckling, med vinster i både produktion, bränsleekonomi och ergonomi. 
Över lag, tycker Dennis Oscarsson, har skogsmaskinerna blivit väldigt driftsäkra – oavsett fabrikat.
– Det har hänt mycket med tillförlitligheten. Nuförtiden kan man räkna med att maskinerna går och går, förutsatt att de får rätt service och underhåll. Samtidigt är det viktigt att snabbt få hjälp när något ändå händer, säger Dennis Oscarsson, som sätter stort värde på den omedelbara närheten till John Deere-anläggningen i Jönköping. 

Brandrisk gav extra ståtid

Även om maskinerna tuffar på pålitligt kan det ändå bli stopp i produktionen. Strax efter att den nya skördaren levererats aviserade uppdragsgivaren ett uppehåll till följd av att det var fullt vid sågverket. Därefter slog det stopp igen till följd av torkan och den kraftigt förhöjda brandrisken.
– Det är förstå en nackdel att man inte fullt ut kan styra produktionen. Samtidigt är det ett fantastiskt arbete. Jag trivs faktiskt bättre än någonsin, både som skogsmaskinentreprenör och maskinförare. Skogen är en härlig arbetsplats. 
Det är flera faktorer som bygger den helhet som är så viktig för den dagliga trivseln, menar Dennis Oscarsson. 
– Grundläggande är förstås att man intresserad av skog och maskiner, likaså att samarbetet fungerar i företaget. Med åren har ekonomin i det egna företaget blivit stabilare, vilket också inverkar. Likaså att kunna utföra arbetet med bra maskiner, duktigt folk i serviceorganisationen, bra inköpare och trevliga skogsägare, säger Dennis Oscarsson.

Ömsesidigt förtroende

Sedan 2010 har Dennis Oscarsson huvudsakligen haft Ture Johansson Trävaru AB i Skillingaryd som uppdragsgivare. Merparten av uppdragen är inom fyra till fem mils radie, ibland några mil ytterligare. Dennis Oscarsson tycker att Ture Johanssons Trävaru är smidiga att jobba med. Han värdesätter det ömsesidiga förtroendet som byggs upp med både uppdragsgivare och skogsägare. 
– Hela kedjan vinner på att man vet om varandra och där alla känner ett ansvar för att göra det bästa för alla. Det blir både enklare, smidigare och roligare så. Här kan vi enkelt kontakta timmerbilschaufförerna om det börjar bli fullt på avläggen och vi kan snabbt få stockmattor utkörda.
Dennis Oscarsson började tidigt som anställd huggare började sedan även att skota. Han startade eget företag 1980, då med både huggning och skotning. I mitten av samma decennium klev han in i sin första skördare. 

Uppdrag i Tyskland

På 1990-talet drog Dennis Oscarsson till Tyskland för att rensa upp efter stormar. De första åren var tuffa – i flera avseenden. Språket var nytt och det var inte alltid lätt att få betalt för jobben. Men tiden i Tyskland gav också nya kontakter, bland annat med tyska staten. Som mest hade Dennis Oscarsson två till tre skördare plus några skotare igång. Så småningom beslutade han sig för att flytta tillbaka i Sverige. Under några år hade han verksamhet både i Tyskland och här hemma. Sedan avvecklades verksamheten i Tyskland. 
– Åren i Tyskland gav kontakt med många trevliga människor och kul uppdrag. Det var också spännande och lärorikt att ta del av tyskt skogsbruk, som skiljer sig avsevärt från vårt. Oftast handlade uppdragen om stämplade gallringar. 
Att nu ha avgränsat verksamheten till endast en maskingrupp är ett högst medvetet val:
– Det här är en lagom nivå och ger mycket körning i förhållande till företagets administration. Det är i maskinerna jag trivs som bäst, fastslår Dennis Oscarsson.