Sedan i slutet av juli har LBC Wetab levererat cirka 400 kbm vatten till kunder i Värmland.

Dricksvattentanken levererades av Svensk Vattenförsörjning AB och är tillverkad av rostfritt stål, på lastväxlarram och har en volym på 10 kbm samt försedd med utrustning som underlättar hantering av dricksvatten.