Norrbotniabanan som planeras gå mellan Umeå och Luleå innebär 27 mil ny järnväg längs Norrlandskusten. Sweco har fått i uppdrag att projektera för två delsträckor dels sträckan mellan Sundbäck och Gryssjön, dels sträckan mellan Bureå och Södra Tuvan. Uppdraget berör totalt 33 kilometer.

– Uppdragen ställer höga krav på expertkompetens inom tillståndshantering, byggbarhet, hållbarhet och innovativa lösningar. Jag är mycket stolt över att Sweco kammar hem detta prestigeuppdrag”, säger Anna Yman, divisionschef för Transport, Sweco Sverige i ett presssmeddelande från Sweco.

I uppdraget ingår detaljprojektering av järnvägs- och väganläggning för mark och byggnadsverk, samt av plattformsanslutningar, plattformar och stationsbyggnader för två regionaltågstationer. Sweco har även fått uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag avseende bygghandlingar för utförandeentreprenader.

Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 200 miljoner kronor och uppdragen beräknas vara slutförda 2025 respektive 2028.