Utan regelbunden tvätt kan mängden partiklar hamna på en hälsofarlig nivå. Partiklarna kan också äventyra trafiksäkerheten genom att orsaka siktproblem och dessutom påverka funktionalitet och livslängd på teknisk utrustning i tunnlarna.

– Det gäller förstås framförallt i de långa tunnlarna. Men även de mindre tunnlarna behöver skötas om. Trafikverket genomför regelbundna mätningar för att säkerställa att partikelnivåerna inte blir för höga. Dubbdäcken är den värsta boven när det gäller att riva upp större partiklar från asfalten, säger Ninos Lahdo, Svevia.

För att kunna utföra tunneltvätten behöver Svevia ibland stänga av tunnlar, vilket alltid sker nattetid. Information till trafikanterna om avstängning sker via ordinarie informationstavlor. Likaså stängs på- och avfarterna med bommar.

Svevia har utfört tunneltvätt i Stockholm på uppdrag av Trafikverket sedan 2005. Det nya uppdraget gäller från 1 januari 2018 och fem år framåt med möjlighet till ytterligare två optionsår. Uppdraget är värt cirka 33 miljoner kronor per år.