Trafikverkets nya driftområde Umeå består totalt av 1740 kilometer väg varav, 330 kilometer är grusvägar. Tidigare fanns två driftområden, Umeå Norra och Umeå Södra. Dessa två blir från och med 1 september 2017 ett område som då blir Trafikverkets näst största driftområde i hela landet.

Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Den stora pulsådern för pendlare och transporter är E4 som binder samman orterna längs norrlandskusten och E12 som går från kusten och över till Norge, säger Per Fahlman, Svevia.

Svevia sköter E4 även söder om Umeå hela vägen ner till Älandsbro samt E12 från kusten och fram till norska gränsen.