Uppdraget omfattar vinter- och sommarunderhåll av det statliga vägnätet i Mosjøen under de kommande fem åren med möjlighet till ett års förlängning. Svevia har skött om vägarna i Mosjøen sedan 2011 och sköter på uppdrag av Vegvesendet även om driftområdena i Oppdal och Røros.

– Vi är verkligen glada för att vi får fortsätta uppdraget med att göra vägarna säkra och framkomliga i Mosjøen, säger Lars Reitan, vd Svevia Norge AS.

Driftområdet omfattar totalt 469 kilometer väg som vintertid ska plogas och halkbekämpas. Sommartid består skötsel bland annat av underhåll av skyltar, vägräcken, diken och röjning. Kontraktet är värt cirka 43 miljoner norska kronor per år.