Kontraktet är en totalentreprenad värd cirka 64 miljoner kronor. Uppdraget omfattar nybyggnation av en 46 meter lång och 20 meter bred spännarmerad bro med tillhörande ramper, cirkulationsplatser samt gång- och cykelväg. Bron kommer att byggas över Flygplatsvägen som är den enda vägen till flygplatsen, vilket gör att trafiken ska flyta på dygnet runt under hela byggtiden.

– Brons främsta funktion är naturligtvis transport men i och med sin placering på uppfartsvägen till flygplatsen blir den också en välkomnande portal till framtidens Göteborg Landvetter Airport, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Svevia bygger port till Göteborg Landvetter Airport. På illustration av Arkitekterna Krook & Tjäder, kan vi se hur det kommer att se ut.