Det är en vacker oktoberdag när Åkeri & Transport besöker Håkan Larsson och hans skapelse – mudderverket P10. Det ligger förtöjt i Gävle hamn, som är mudderverkets hemmahamn. Solen bländar, men det gör även mudderverket. Det syns att Håkan och hans medarbetare är noga med att hålla allt i ordning. Allt är välunderhållet och var sak har sin plats. Både funktion, säkerhet och design har ägnats många tankar.

– Det måste vara ordning på grejerna, det går inte annars. Vi kommer inte in i hamnarna med rost och röta. Att göra arbeten på sjön ställer speciella krav inom både miljö och kvalitet. Allt måste fungera. Vi får ju inte bli stående mitt i farleden och hindra fartygen som är på väg in. Därför jobbar vi ständigt med förebyggande underhåll. Bland annat byter vi slangar och kolvtätningar samt målar mudderverket två gånger per år. Sol och vatten tar hårt på färgen, säger Håkan Larsson.

Sveriges kuster

Håkan och hans medarbetare i Hakan Dredging Company AB, HDC, jobbar utmed Sveriges hela kuststräcka. Det handlar om nymuddring för att öka djupen i farleder och hamnar, underhållsmuddring och miljömuddring, betongrivning under vatten, byggande av erosionsskydd, förberedande arbeten inför spontning och pålning med mera.

P10 är Håkans andra mudderverk och det togs i drift 2012. Dessförinnan hade han Big Bertha, som togs i bruk omkring år 2000. Så de 15 senaste åren har Håkan varit entreprenör till sjöss och det lär han fortsätta med.

– Det är ingen idé att hålla på med vanliga markjobb, där finns ingen lönsamhet, säger Håkan, vis av egen erfarenhet.

40 år med maskiner

Håkan har arbetat med grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner i hela sitt yrkesverksamma liv. Han klev in i branschen 1974 och startade fyra år senare sitt första egna företag. Som mest hade han tolv anställda och utförde egna schaktentreprenader med grävmaskiner, dumprar, bandschaktare med mera.

– Schaktentreprenaderna är för hårt pressade. Det gör att entreprenörerna trycker ner priserna och sedan gör vad de kan för att plocka så mycket pengar som möjligt på alla tillkommande arbeten. Det där passar inte mig, säger Håkan.

Byggde långarmsmaskin

Det som fick in Håkan på mudderverk var att han en gång byggde om en av sina Åkerman H25:or till långarmsmaskin, satte den på ponton och muddrade i Älvkarleby. När sedan Big Bertha skapades var det med utgångspunkt från ett mudderverk från Stockholms Hamnar. Håkan breddade mudderverket och försåg det med en Demag på 115-120 ton.

P10 tog form

För fem år sedan såldes Big Bertha till Ryssland. Med en kranponton som grund började då istället P10 ta form. Första steget var att förlänga pontonen med sex meter, byta dåliga plåtar och göra om alla svetsar. Många av svetsarna har även röntgats. Det har också gjorts förstärkningar för att pontonen ska klara nya laster och belastningar. Totalt finns 31 vattentäta skott. De tre stödbenen har förlängts med sex meter till 24 meters längd. Dieseltanken rymmer 15 000 liter.

Grävmaskinen köptes från Tyskland, där den använts i ett kalkbrott. Precis som förra maskinen handlade det om en höjdgrävare, som Håkan och hans medarbetare byggde om till en djupgrävare. Maskinen demonterades och hämtades hem i delar, vilket krävde sex turer med trailer. Efter omfattande ombyggnation var grävmaskinen klar för drift 2012, då uppgraderad till Euro 3-standard, samt besiktigad av Statens Maskinprovning och Transportstyrelsen. Stickans breda utförande gör den väldigt vridstyv. Att stickan rymmer åtta kubikmeter luft ger extra lyftkraft så länge den är i vattnet. Den skyddade slangdragningen är en anpassning till att arbeten utförs i vatten.

725 hästkrafter

Maskinens Cummins VT28 är en V12-motor med 28 liters slagvolym och en effekt på 725 hästkrafter. Hydraulsystemet har tre huvudpumpar, som tillsammans ger 1 500-1 600 liter per minut. Det ger en grävhastighet på ungefär samma nivå som för en konventionell grävmaskin.

– Vi använder en långtrådig hydraulolja för marint bruk. Den fungerar alldeles utmärkt.

Grävmaskinen når 14,65 meters djup med tänderna.

– Med moduluppbyggda förlängare, som har ett egenutvecklat snabbfästesystem, når vi nästan två meter till. Vi kan också byta till en specialsticka och gräver då ned till 24 meters djup. Ofta är det väldigt hårt på botten, vilket ställer extra höga krav. På land spränger man, här får vi klara oss med skopa och en rejäl tjälkrok.

Grävningen utförs med hjälp av information från ett grävsystem med två centimeters noggrannhet. Till detta och kommunikationssystemen finns kraftfulla datorer. Däremot är maskinens drift befriad från datorer.

– Det är en trygghet, eftersom det är mindre som kan krångla. Sjön ger en helt annan miljö jämfört med att jobba på land. Vattenkylare, hydrauloljekylare med mera måste vara anpassade till detta och miljökraven är stenhårda.

Assisterande bogserbåtar

Mudderverket har ingen egen framdrivning, utan all förflyttning sker med hjälp av bogserbåt. Med egna medarbetare på däck och kontor plus inhyrd bogserbåt är det ofta sex till sju personer som är engagerade i det direkta muddringsarbetet. Därtill kommer personer som ska ta hand om muddringsmassorna om dessa ska läggas på land. Kontorsfunktionen är viktig för att klara alla beredningar, redovisningar och dagliga rapporter.

Det är gott om egna konstruktioner på P10. Även de största och tyngsta komponenterna är tillverkade i egen regi. Allt verkstadsarbete sker i egen verkstad vid Skyttorp i norra Uppland.

Värdefull kontakt

Mudderverket P10 är registrerat i fartygsregistret. Håkan tycker att Sjöfartsverket är väldigt bra att ha kontakt med.

– Där finns mycket kunskap som vi har nytta av och de har visat stort intresse för våra lösningar, tycker Håkan.

Den huvudsakliga muddringssäsongen är från september till maj. Det innebär att Håkan och hans kollegor får kämpa med både kyla och blåst, inklusive snö och is.

– Det är väl egentligen ett vansinne, men samtidigt kul, summerar Håkan.