Sopbilen används för att hämta återvinningsmaterial från företag och verksamheter i området. Fordonet tankas med vätgas och framdrivning, lastning samt komprimering av soporna drivs med el som produceras i bränsleceller. Detta är ett samarbete mellan Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB som påbörjades redan 2019.

Fordonet får alla de fördelar med elektrifiering samtidigt som det behåller nyttorna med fossildrift, som exempelvis räckvidd, drifttid och lastkapacitet. Det innebär att fordonet behöver betydligt mindre batterikapacitet vilket ger en lägre tjänstevikt och följaktligen en bättre lastkapacitet.

Den vätgasdrivna sopbilen kommer endast att släppa ut vattenånga vilket i sin tur innebär renare miljö och bättre luftkvalitet för invånarna. Eldriften för sopbilsaggregatet arbetar med en mycket låg ljudnivå vilket även skapar en bättre arbetsmiljö för chauffören.