Det gäller verksamhet som sker på den öppna marknaden och som överskrider det så kallade in house-undantaget för kommunala bolag, där endast en mindre andel, tidigare 10 procent, av verksamheten får konkurrera på den öppna marknaden.

– Kommissionens svar är tydligt. Samtliga bolag som finns med i anmälan bryter mot upphandlingsreglerna. Det innebär att de kommunala bolagen skapat kreativa bolagsstrukturer för att direkttilldela uppdrag utan upphandling. Det är stora värden på spel, det beräknade värdet för kontrakten är på över 60 miljoner euro och då gäller det bara de som faktiskt är anmälda. Det finns sannolikt ett mörkertal.

– 35-55 procent av bolagens faktiska verksamhet sköts på ett sätt som är regelvidrigt, enligt kommissionens eget svar. Problemet är att de inte konkurrerar på lika villkor utan skapar kreativa bolagssystem för att gynna de egna bolagen. Att ansvarig minister valde att göra ingenting, utan valde att tro på bolagen, som tidigare anmälts och kritiserats på grund av att de inte ändrat upplägg, är anmärkningsvärt, säger Erika Svanström, Public Affairs-ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.