Kostnadskrisen för det svenska lantbruket har skenat det senaste halvåret. I dag är kostnaderna för foder, gödsel, el och diesel drygt 9 miljarder på årsbasis, en fördubbling på bara några månader.
Hos LRF Västra Götalands regionala omsorgsgrupp har det varit hårt tryck från oroliga och utsatta medlemmar. Inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari.

Vissa lantbrukare har årligt återkommande säsongsarbetare från Ukraina, personer som har blivit som en del av familjen och företaget. Andra ser hur de dyrare insatsvarorna skapar mångmiljonförluster i företaget och ställs därmed inför de svåra frågorna om man har råd att driva företaget vidare eller inte.

Beräkningar som LRF låtit göra visar att de ökade kostnaderna gör att 10–15 procent av omsättningen på en genomsnittlig animaliegård försvinner. Det betyder att hela vinsten är utraderad. Man kan alltså inte betala löner vare sig till sina anställda eller sig själv. Man har heller inte råd med underhållet på maskiner och byggnader, och än mindre möjlighet att investera i klimatsmarta lösningar.

Nu kommer även larm från slakterier, banker och länsstyrelser om att situationen för Sveriges bönder är pressad och visas i form av bland annat minskad slaktvikt och ökat antal förfrågningar om lån för att hålla uppe likviditeten.

– Vi får mycket oroande signaler. Därför sätter vi in den här extra åtgärden så att de som är värst drabbade får professionell hjälp så snabbt det bara går. Samtidigt jobbar vi intensivt mot både politiken och hela livsmedelskedjan om att alla måste agera snabbt och extra kraftfullt, säger Sofia Karlsson LRF Västra Götaland.