– Vi fick vår första distributionsbil med Allisons växellåda ur 3000 SeriesTM för sex år sedan och idag har vi totalt 10 sådana, säger Håkan Pettersson, som är fordonsansvarig för fordonsflottan.

– För den här typen av körningar med korta sträckor och många stopp tycker jag att våra Allisonlådor är helt överlägsna både manuella och semiautomatiska växellådor. Vi spar tid och minskar risken för förslitningsskador på förarna.

De flesta distributionskörningar körs efter fasta rutter och tider från terminalen till kunder efter vägen. Pettersson berättar att förarna upplever det som man hinner med sin runda på betydligt kortare tid sedan de fått Alllisonutrustade fordon.

Dessutom är de tacksamma för hur bekvämt det är med de mjuka växlingarna tack vare den kontinuerliga kraftöverföringen, (Continuous Power TechnologyTM) och för att slippa oroa sig över framtida förslitningsskador.

– Minimala underhållskostnader är en annan fördel som jag ser det. Kopplingsbytena i en manuellt växlad lastbil försvinner ju helt och stilleståndstiderna blir mycket kortare. Vi har i stort sett varit helt förskonade från växellådsproblem under alla de sex år vi haft Allisons växellådor, och då har den äldsta bilen ändå gått över 27 000 mil.