Bolaget skapar framgång genom föredömligt arbete och hållbara investeringar med ett brett fokus där såväl buller som utsläpp beaktas. Bolaget visar genom sin affärsmodell att miljösatsningar skapar tillväxt och inte minst engagemang bland de anställda.”

– Det är glädjande att vi som ett mindre bolag uppmärksammas för vårt arbete där vi lyckats kombinera affärsnytta och miljönytta med ett stort engagemang från våra medarbetare, Martin Svedin, vd, Svebol Logistics.

Transportföretag i alla branscher jobbar aktivt och målmedvetet för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Samtliga tre nominerade företag (Viking Line AB, Svebol Logistics AB samt Buss i Väst AB) är föredömen inom området. Med Pegasuspriset vill TransportGruppen visa på goda exempel som dessa från det arbete som pågår inom transportnäringen för att minska både direkt och indirekt påverkan på vår miljö.

På bilden ser vi Birgitta Resvik, representant för juryn, Johanna, Boijer-Svahnström, informationschef, Viking Line, Martin Svedin, Svebol, Maria Nygren, vice vd TransportGruppen, Björn Alvengrip, styrelseordförande, TransportGruppen.