Först sonderades marknaden för elbussar som ersättning för gamla, brummande och smutsiga fordon i Göteborg. Transportbolagen som skulle lämna anbud gjorde tummen ner.

Elbussar ansågs inte vara rätt väg att gå.

Istället valde Västtrafik ett anbud om de mindre stadsbussarna. Kravet var att de skulle klara att köras med 95 procents fossilfritt bränsle från 2018.

När bussarna väl börjat rulla var det någon som tittade i instruktionsboken.

”Annat bränsle än än standardiserad diesel kan leda till slitage och skador på motor och avgassystem” framgår av manualen.

Och det måste följas. Tillverkarens garantier gäller inte vid val av annat bränsle. Bussarna tillåts inte köra på något annat än certifierad diesel. För att få grönt ljus av tillverkaren för den saken måste motorerna, enligt EU-krav, certifieras om. Och innan dess måste de testas och kalibreras.

63 millar

Mercedes levererade de 42 bussar till Sandarna Transporter som kör reguljära linjer och färdtjänst i Göteborg. Varje buss kostar närmare en och en halv miljon.

Den tyska biljätten skulle alltså behöva certifiera om bussarna när de rullat i nästan två år.

Matti Lahtinen, Västtrafiks projektledare för upphandlingen:

– En styrgrupp tog beslutet. Vi vet inte om bussarna kommer att uppnå miljömålet när vi väl är där. På sätt och vis är detta en icke-fråga för oss. Problemet uppstår först 2018. Det kan ske en teknikutveckling som gör att det går att uppfylla kraven.

Vad talar för en sådan teknikutveckling?

– På miljösidan sker hela tiden en utveckling när det gäller fordon. Rent praktiskt skulle Sandarna Transporter kunna köra på exempelvis HVO, slaktavfall, redan i dag. Men då gäller inte fordonsproducentens garantier.

Lahtinen säger att inget förbjuder detta.

– Men det är förstås en affärsmässig risk de tar i så fall. Några tekniska hinder finns inte.

En annan lösning är, säger Lahtinen, att Mercedes certifierar i efterhand.

– Eller att tyskarna byter ut fordonen mot andra. Västtrafik viker inte från våra krav. Det är samma sak med att Euro5-fordon efter 2020 inte kommer att få köra inom Göteborgs stad. Vi kan inte göra några eftergifter eftersom vi upphandlat med vissa krav. Det vore orätt mot alla andra som räknat på anbudet

Tror du att Mercedes skulle ersätta med andra bussar?

– Jag vet inte, det är inte vi som tar den affärsmässiga risken. Men det finns säkert möjligheter. Vi ställer kraven och ska försöka se till att de uppfylls.

2018 kan ni kräva att bussarna ersätts med andra bussar, som uppfyller kraven?

– Ja, eller att de kör på något annat drivmedel som uppfyller våra krav.

Mårten Hasselberg, teknisk chef på Sandarna Transporter, svarar ”både ja och nej” på frågan om han tro att problemet går att lösa.

– Det rör sig ändå om Mercedes. De är de största som testat miljöbränsle.

Är du överraskad av den uppkomna situationen?

– Både ja och nej. Det är en smal marknad och det fanns inte så mycket att välja på.

Han hänvisar sedan till Irene Svänson, vd.

Hon kräver att få frågorna på mejl, vilket hon fått, men hon har inte svarat, trots påstötning.

Tidningen har varit i kontakt med Mercedes Sverige men inte lyckats nå någon som känner sig manad att kommentera den uppkomna situationen.

Kalla fakta:

HVO, hydrerad vegetabilisk olja: Är en syntetisk diesel och framställs av förnyelsebara råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter från exempelvis slakteriavfall, tall- eller rapsolja.

FAME, fettsyrametylestrar: Är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara. RME är ett exempel, det görs av rapsolja och kan användas i vissa dieselmotorer. Förkortningen RME står för rapsmetylester

ED95: Ett etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. Det består av cirka 95 procent denaturerad etanol med en tillsats av tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd.