Safeexplosives/Björknäs Bergsprängning AB har lång erfarenhet av att göra extra säkra och svårforcerade förråd. Från start arbetade företaget med bergsprängning och såg då ett behov av mobil förvaring av sprängmedel. Företaget var först i Norden med att utveckla mobila förråd med klassningen EN 1143-1 Grade III. Sedan dess har företaget fått en ledande ställning inom detta segment. Produkterna tas fram i samarbete med Håbeco Protection AB.

Erfarenheterna från att konstruera sprängämnesförråd har företaget tagit tillvara i utvecklingen av säkerhetscontainer.

Svårforcerade

– Problemen med stölder ger behov av mer svårforcerade, men samtidigt smidiga, förvaringslösningar. De invändiga utrymmena är nära nog identiska med motsvarande vanliga stålcontainrar, så det är gott om plats. En viktig skillnad är att säkergetscontainrarna har lätthanterliga dörrar, berättar Martin Liljestrand på Safeexplosives.

Säkerhetscontainrarna finns som standard i 10- och 20-fotsutförande och väger då 2 050 respektive 3 800 kg.

Användningsområden

Konstruktionen är testad av Svenska Stöldskyddsföreningen och certifierad av SBSC i SS 3492. De kan även levereras i SS EN1143-1 Grade 0. Utöver standardutförandena kan säkerhetscontainrarna fås i andra storlekar, allt från 6 till 40 fot, och som insatsmoduler. För den som så önskar kan säkerhetscontainern sättas på en lastväxlarram.

– Behovet av säkrare förvaring finns i många branscher och i många sammanhang. Det kan gälla allt från arbetsplatser till arrangemang av olika slag. Golfbanor, ridanläggningar, konserter och mässor är några exempel på användningsområden utanför byggsvängen. Säkerhetscontainrarna underlättar också för butiker, som behöver säker förvaring nära platsen där produkterna exponeras, säger Martin Liljestrand.

– Här är det också möjligt att sätta in hela dieseltanken. Det ger ett effektivt skalskydd utanför själva tanken. Det är också möjligt att köra in fyrhjulingar och mindre maskiner, tillägger han.

Tryggar produktionen

– För alla som utsätts för stölder handlar det inte bara om att ersätta det som stjäls och att reparera skadorna. På byggarbetsplatser, i täktverksamhet och för entreprenörer kan stölder snabbt orsaka stora kostnader i stillestånd. Det kan räcka med en dieselstöld för att en hel bergtäkt, med alla berörda människor och maskiner, ska stå stilla i flera timmar.

Anpassas till behoven

Hos Safeexplosives finns stor erfarenhet av att anpassa produkter efter kunders speciella behov och önskemål. Exempelvis har företaget levererat förvaringslösningar åt nationella bombgruppens hundträningsenhet, vilket ställt särskilda krav på att olika sprängmedel förvaras i korrekt temperatur, med rätt ventilation och inte kommer i kontakt med varandra.

– Även säkerhetscontainrarna kan specialutrustas, exempelvis med digitala lås eller kortterminaler, vilket även ger spårbarhet i användningen. Vidare kan de förses med värme, belysning, ventilation med mera, konstaterar Martin Liljestrand.