RAV4 var den första livstils-suven på marknaden och har bildat skola för en rad andra biltill<->verkare. Modellbeteckningen RAV4 står för ”Recreational Active Vehicle with 4 wheel-drive”.

Den första generationen RAV4 premiärvisades på bilsalongen i Genève i mars 1994 och represen<->terade något helt nytt i bilvärlden: Den 3,7 meter korta tredörrarsbilen skilde sig radikalt från alla andra fyrhjulsdrivna bilar på marknaden.

Den var inte bara kompakt, utan hade också självbärande kaross, individuell hjulupphängning och en relativt liten tvåliters tvärmonterad bensinmotor.

De första prognoserna pekade på en försäljning av ca 4 500 bilar per månad. Men när 8 000 bilar beställts redan den första månaden fick Toyota fördubbla produktionsvolymen.

Första året såldes 53 000 RAV4. Året därpå såldes dubbelt så många, för att sedan trefaldigas. Därefter har försälj<->ningen ökat stadigt år efter år. RAV4 lanserades i Sverige på hösten 1995.