I regeringens nyligen presenterade vårändringsbudget föreslås inga ytterligare medel än de redan tilldelade 215 miljoner kr. Ca 1 200 supermiljöbilar har nyregistrerats jan-mars i år. Under 2014 nyregistrerades ca 1 800 bilar som inte fick någon premie under förra året men som nu får del av anslaget på 215 miljoner kr.

– Ungefär hälften av supermiljöbilspengarna för 2015 kommer att vara förbrukade redan idag – läs måndag 20 april, med de bilar som nyregistrerats i höstas och hittills i år. Därför är vi starkt oroade över att pengarna inte kommer att räcka till alla nyregistrerade supermiljöbilar kalenderåret 2015. Risken är stor att pengarna kommer ta slut efter sommaren – igen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– För att inte upprepa samma misstag som ifjol att tilldelade medel tar slut i förtid, vilket hämmar försäljningen av supermiljöbilar, är det viktigt att politikerna noga följer utvecklingen av antalet nyregistrerade supermiljöbilar. Det behövs en beredskap att omgående – läs redan idag – tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien, och allra senast i samband med höständringsbudgeten, fortsätter Bertil Moldén.