Mobiltelefoner och ny svensk teknik ökar säkerheten för lastbilschaufförer. I LUP-appen får lastbilschaufförerna uppgifter om last, lastkaj och vilka säkerhetskrav som gäller på plats – direkt i mobilen.

Jakob Armö, grundare av LUP Technologies:

– Chaufförerna kan få info på sitt eget språk.

Han har själv kört lastbil i ett tiotal år, först på heltid och sedan under studierna vid Kungliga Tekniska Högskolan:

– De problem som kan uppstå har jag själv upplevt. Det saknades info om så enkla saker som när man kunde lossa. En gång hade en kund beställt en bil som jag inte kunde komma fram med, trots att jag dubbelkollat. Om jags fått se en bild på hur det såg ut så hade det undvikits.

”Bara ” chaufför

Mitt i sommaren skulle Jakob en gång hämta batterier för återvinning.

– Jag kom dit i shorts, de som jobbade där hade skyddskläder som påminde om rymddräkter. Säkerhet ska vara lika viktig för en chaufför som för de som är anställda på en sådan arbetsplats, men jag fick beskedet att ”du ska inte ha skyddskläder, öppna sidan fort som satan så att vi får lossa”.

Enligt lag så har företagen ansvar för att lastbilschaufförer har en god arbetsmiljö, lika väl som för anställd personal.

– Samordningsansvaret är långtgående och finns i arbetsmiljölagen. Företaget ska ha rutiner för att även chaufförer och annan extern personal ska kunna jobba säkert.

Han pekar på att chaufförer inte har någon maktposition att säga ifrån utan möts ibland med ”du ska ju bara losssa”.

– Ett skyddsombud träffar man som chaufför aldrig i de sammanhangen.

Under logistikstudierna på KTH slog Jakob ihop praktik och teori. Han tog fram lösningen LUP-number – link up point, en amerikans militär term.

– En punkt för att utbyta kommunikation. Det handlar ju om kommunikation mellan fabriken och chauffören.

Efter förstudier med några transportföretag släpptes produkten i slutet av förra året.

Chaufförernas röst

– Vi jobbar mot de stora industriföretagen. En roll vi fått är att vi för lastbilschaufförernas talan för en säker arbetsmiljö. Vi har hjälpt företag att ta fram rutiner för det. Chaufförerna får info om öppettider, kontaktuppgifter till kunden, en anvisning hur man hittar och hur det ser ut på plats.

LUP-numret blir som en förlängning av gps:en.

– Gps:en säger när man är framme vid målet. Men kör man exempelvis i Göteborgs hamn kan man bli sittande och blicka ut över den gigantisk hamn utan att veta vart man ska. LUP-numret lotsar chauffören vidare, på detaljnivå. Den som sitter bakom ratten får anvisningar för att jobba säkert.

Information om godset, lastkaj, föreskrifter och liknande samlas på ett ställe. Med hjälp av ”taggar” som läses av med en mobilkamera alternativt med en webbadress får chauffören nödvändig information. Även på sitt eget språk.

– Blandningen av nationaliteter gör det svårt att på vanligt sätt nå fram med säkerhetsinformation. Men här handlar det till en dal om bilder.

Bildspråk

LUP Technologies är ett startup-bolag som knoppats av från Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Ulla Fernlund, Iggesund Paperboard, säger att systemet bygger mer på bilder än ord – bilder på skyltar och skyddsvästar.

– Det är ett tydligare språk. Vi provar. Men hur det fungerar beror på vad chauffören har för utrustning och möjligheten att ta fram informationen. Våra leverantörer har kontakt med åkerierna.

Fernlund säger att det inte är någon dyr investering.

– Vi har en del problem och detta är ett verktyg, enkelt och inte allt för dyrt. Hos oss på Iggesund är det viktigt att hålla en hög standard på kvalitet, miljö och säkerhet. Och ett viktigt steg att för att göra våra transporter säkra samt att vi följer gällande lagar, säger Ulla Fernlund, Logistics Manager.

Iggesund Paperboard använder sedan drygt ett halvår LUP-nummer.

Det gör även SCA i Sundsvall.

Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket tycker att idén är bra. Han säger att språkförbistringar är ett arbetsmiljöproblem för alla.