I höst rullar Axfoods första tunga lastbilar som drivs med flytande fordonsgas ut på vägarna. Lastbilarna är ett led i livsmedelskoncernens arbete mot fossilfria transporter. Och de är inte ensamma.

Kliv för klimatet

Ytterligare fyra transportföretag har fått stöd från Klimatklivet för gasdrivna tunga lastbilar.

Klimatfrågan är enormt viktig för oss. En stor fördel med flytande biogas är att den främst tillverkas av avfall, men även att man kan ersätta dieseln i de största lastbilarna som kör längst sträckor och därmed förbrukar mest energi. Det bidrar även till renare miljö i storstäderna eftersom vi på detta sätt minskar antalet dieselbilar, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Ett av skälen till att de går över till gaslastbilar är att de har kunnat täcka en del av investeringskostnaderna via det statliga investeringsprogrammet Klimatklivet. Sedan starten hösten 2015 har Klimatklivet delat ut omkring 3,2 miljarder kronor till 1 900 projekt. Räknat i pengar är biogas en stor del av programmet. Bland de tio projekt som har fått mest pengar är fem inom biogas.

Komprimerad

Volvo Lastvagnars volymmodeller Volvo FH och Volvo FM finns nu också som LNG gasbilar. Med nedkyld, flytande biogas i tanken, är klimatprestandan mycket hög, med en kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

För att testa de nya lastbilarna har fyra av 140 lastbilar i fordonsflottan bytts ut till Volvolastbilar som körs på flytande biogas, ett bränsle som i första hand tillverkas av sopor, inte minst från matavfall.

Biogasen blir flytande genom att den kyls ner och har fördelen att den tar 600 hundra gånger mindre plats än okomprimerad biogas. Det gör att man kan köra lastbilarna långa sträckor utan att behöva tanka.

Samma prestanda

-Ett tungt skäl till att vi tagit fram våra nya LNG lastbilar är att vår analys visar att biogasen är det alternativa drivmedel som har potential att ersätta mest diesel i Europa fram till 2030. Samtidigt har vi lyckats utveckla en väldigt energieeffektiv Euro 6 motor med samma prestanda som en vanlig diesellastbil. Varken förare eller åkerier vill kompromissa med det, säger Jan Strandhede, ansvarig för PR och Information på Volvo Lastvagnar i Sverige.

Bilarna rullar stegvis ut under hösten och kommer att vara stationerade vid Dagabs lager i Örebro, Göteborg och Jönköping. Det innebär att Axfood och Dagab därmed blir först ut inom livsmedelsbranschen med dessa nya renodlade gaslastbilar.

Helena Blom, transportchef på Dagab, ser en framtid med uteslutande miljöanpassade lastbilar.

-Jag tror att dessa nya gaslastbilar på sikt kommer att köra de längre sträckorna. På de korta sträckorna kommer vi förmodligen att använda elbilar i framtiden.