Det är första gången som en aktör fått kontrakt för samtliga distrikt i Oslo med gemensam uppstart. Leveransen omfattar flera olika typer av modeller. Tolv av fordonen har elhybriddrivna sopbilsaggregat för bästa miljömässiga prestanda. Fyra är en nyutvecklad modell med kran för tömning av nedgrävda behållare.

De övriga är både två- och tre axliga bilar med både höga aggregat med stor volym men även låga modeller avsedda för garage körning.

– Det har varit stimulerande att arbeta med detta projekt som inneburit tuffa kravställningar och utmaningar. Vi har arbetat nära kunden, tänjt på gränserna och utvecklat idéer tillsammans på ett mycket lyckat sätt, säger Tom Sjöstrand, Joabs försäljningschef för sopbilsaggregat.

Joab har i år sålt fler sopbilsaggregat än någonsin tidigare.

Joab Gruppen är ett 50-årigt familjeföretag som omsätter i år över 650 miljoner och har 275 anställda. I år levereras över 1 200 enheter av lastväxlare, sopbilsaggregat, liftdumper, Cameleont och kranar.

Huvudansvaret för leveransen i Norge är Rich Steen, Joabs samarbetspartner på sopbilar i Norge.