Sören Huzelius, hemmahörande i Kolsva i Västmanland, är skotarförare i Norra Bergslagen i Sveaskog. Efter skogsbruksskola klev han rakt in i branschen, först med motorsåg och sedan i maskiner.

– På den tiden slutade man skolan på fredagen och började jobba på måndagen, berättar Sören.

Inledningsvis hade Sören planer på att vidareutbilda sig inom skog, men han har trivts bra ute i skogen och har där fått ta del av en enorm utveckling i fråga om både maskiner, skogsbruk och naturvård. Efter några år började Sören köra kvistningsmaskinen Logma, senare även tvågreppskördare. Sedan blev det alltmer skotning och på den vägen är det.

I augusti klev Sören in i en ny skotare – en John Deere 1910 G. Det är tillverkarens största skotare, med en lastkapacitet på 19 ton. Maskinen levererades först utan kranspetsstyrning, i väntan på tredje generationen av detta system. Detta åtgärdades genom några dagar på verkstad. I mitten av februari kom maskinen åter och Sören var förstås nyfiken på den nya tekniken.

Överträffade alla förväntningar

– Jag kände aldrig att jag behövde lära om, det var i stort sett bara att köra. Det kändes direkt att systemet hjälper till och jag är minst sagt imponerad över ur det fungerar. Jag hade hört mycket gott om kranspetsstyrning, men trots det har systemet överträffat alla mina förväntningar.

Ibland händer det att Sören reflexmässigt fingrar på gamla funktioner som han inte längre behöver använda.

– Utskjutet använde jag jämt tidigare. Nu är det systemet som aktiverar de olika delarna av kranen, så att bom, vippa och utskjut samverkar på bästa sätt, förklarar han.

– Det är som skillnaden mellan manuell och automatisk växellåda på bil. Med kranspetsstyrning är det ett antal moment som jag inte behöver ägna mig åt.

Vilsammare körning

Sören tycker att kranspetsstyrningen har gett en mer avspänd och vilsam körning.

– Nu behöver jag bara styra kranspetsen dit till rätt plats. Det blir mindre spänningar när det inte är musklerna som behöver åstadkomma samordningen av kranens olika delar. Effekten av detta märks framför allt när dagen går mot sitt slut. Jag upplever också att jag blir effektivare.

En stor fördel med kranspetsstyrning, tycker Sören, är att tekniken underlättar för nya maskinförare.

– Maskinerna innebär stora investeringar och branschen lever med små marginaler. Med kranspetsstyrning blir det lättare för nya förare att komma in i jobbet på ett bra sätt. Naturligtvis handlar skotningen om mycket mer än att lasta och lossa, men att underlätta dessa moment betyder mycket för både ergonomi och produktivitet.

Active Load Space

Även i övrigt är Sörens skotare väl rustad såväl för produktivitet som för att vara vänlig mot både människa, mark och maskin. Skotaren är försedd med Active Load Space från Hultdins, vilket gör att lastutrymmet enkelt anpassas till körningen. Exempel på detta är att redet bärs upp av fyra cylindrar med dämpning. Det ger en mjukare och mer skonsam framfart, plus möjlighet att tilta redet i sidled. Det sistnämnda är extra värdefullt med höga lass på lutande underlag, likaså när tyngdpunkten behöver flyttas för att minska marktrycket om det är sämre bärighet på maskinens ena sidan. Den bakre baken är justerbar, grinden är justerbar i höjd och bredd. Även stöttornas höjd regleras med hydraulik. Redets bredd anpassar sig automatiskt genom en mekanisk, fjäderbelastad, lösning.

– Det är värdefullt att enkelt kunna anpassa lastutrymmet efter behov. Jag vill ju ha fulla lass, oavsett densitet och längder, framhåller Sören.

Efterlängtad lösning

Tanken bakom kranspetsstyrning går tillbaka till 1980-talet. Det har ägnats många tankar och utvecklingsresurser med målet att skapa system som förbättrar samspelet mellan maskin och människa. John Deere var först med att knäcka denna nöt och lanserade kranspetsstyrningen på Elmia Wood 2013. På mässan fanns två skotare med denna teknik. När mässan var slut hade kranspetsstyrningen prövats av 600 maskinförare, varav de flesta omedelbart gillade tekniken.

– Vi levererade de första skotarna med kranspetsstyrning andra halvåret 2013. Tekniken blev snabbt väldigt omtyckt, säger Dieter Reinisch, kommunikationschef på John Deere Forestry AB.

Faktiskt så var kranspetsstyrningen representerad redan fyra år tidigare på samma mässa, då i simulator, vilket gav värdefull input till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Raskt efter lansering kompletterades systemet med änddämpning, som gör att rörelserna automatiskt och mjukt saktas ned i kranens ändlägen. Det er en mjukare körning, till förmån för förarkomfort och kranens livslängd.

Nya generationer

Våren 2016 lanserades generation två av kranspetsstyrningen. En av nyheterna var att systemet då utvecklats för högre effektivitet vid avlastning. Den tredje generationen bjuder förbättringar i kranens precision och tar i svängrörelsen hänsyn till gripens avstånd från maskinen. Optimerad ledningsdragning och högre processorhastighet gör att systemet svarar omedelbart på kommandon.

Kranspetsstyrningen är tillgänglig på John Deeres mellanstora och stora skotare och av dessa utrustas i stort sett samtliga med denna teknik. Undantagen är således de båda mindre 810- och 1010-modellerna.

Utvecklas även för skördare

Med tanke på att Elmia Wood löpt som en röd tråd genom John Deeres arbete med kranspetsstyrningen är det många som hoppas att årets mässa ska presentera motsvarande teknik för skördare.

– En sådan lösning är väldigt efterfrågad och vi jobbar för en sådan lösning, lovar Dieter.