Viken mot Getterön ska fyllas ut med sten och andra massor från bygget av Varbergstunneln.

– Vi får nya fina ytor och får tänka annorlunda, säger Burström.

De senaste åren har det bara pekat uppåt för hamnen – från 590 000 kubikmeter sågat trä år 2011 till över miljonen i år.

– Mycket beror förstås på att Södra i Värö miljardsatsat och dubblat sin produktion, säger Burström.

90 procent går till Storbritannien, resten till USA.

– Vi är bra på att ta hand om virket. Lastbilarna fylls upp med flera sorter.

Mycket bra läge

Drygt 10 000 leveranser sker med lastbil, lika många på järnvägsvagnar.

Merparten kommer från södra Sverige. Nära ligger även andra sågverk som Derome i samma kommun, Vida utanför Borås.

– Det finns en farligt massa sågverk, vi får leveranser också från Setra och Moälven, säger Burström.

Scotlines styrka är turtätheten.

– Så har det alltid varit. Även om konjunkturen gått ner i Sverige så har de behållit sina fartyg på turerna. Vi suger till oss det som inte andra hamnar klarar att skeppa ut. Byggbranschen är het, säger Burström.

Går verksamheten som ett självspelande piano?

– Nej, vi har bra koll och är snabba på att lasta ut.

Kortare lagertider

Skogshamnen ska kunna arbeta effektivt och företagsekonomiskt lönsamt –  både under och efter byggperioden. Det är en viktig parameter i projektet Farehamnen.

Där jobbar ett 60-tal personer. Bengt Burström:

– Alla som jobbar på kajen är anslutna till Transport.

Några konflikter som i containerhamnen i Göteborg har aldrig förekommit.

Emil Vranjancu, kommersiell chef Hallands hamnar:

– Vi har satsat hårt på att stärka service, logistiken och kapaciteten i Varberg. Snabbare hantering betyder fler avgångar och kortare lagertider. Det ger snabbare kassaflöde för våra kunder. 

Satsningen på sågade trävaror innebär att HallandsHamnar precis köpt in en ny Gottwald-kran från Finland. Den lyfter hundra ton. 

Fartygen som sätter rekord är Scot Mariner som trafikerar Chatham och Inverness, Scot Isles som lastar till Warrenpoint, Belfast och Wicklow.