Leyland Trucks kommer att delta i ett projekt som är utformat för att underlätta övergången till batteri och eldrivna fordon för operatörer i Storbritannien. Totalt kommer 20 stycken DAF LF 19-ton rigids, tillsammans med den nödvändiga laddningsinfrastrukturen, utrustas med dataloggningsutrustning och användas för att stödja den brittiska regeringens avdelning för transport (DfT) ansträngningar för att uppmuntra användningen av batteridrivna elektriska fordon i kommersiell transport. För att stimulera försäljningen av och besluttagande kring eldrivna elektriska lastbilar kommer en interaktiv hemsida implementeras. Där får operatörer av lastbilsflottor all nödvändig information.

För att hjälpa operatörer att förstå kostnaderna och övervägandena kring införskaffandet av utsläppsfria lastbilar, genomför DfT en proaktiv kampanj som ska assistera vägtransportsektorn i dess övergång. Projektet är en del av regeringens satsning av 20 miljoners pund för utsläppsfria godstransporter.