Senaste tiden har media granskat den pågående bredbandsutbyggnaden och hur den mobila infrastrukturen fungerar runt om i landet. Resultaten har varit blandade och flera kritiska röster har höjts som menar regeringens utbyggnadsmål 2020 är för optimistiskt.

Nyligen presenterade också regeringen ett lagförslag som ska göra det billigare att installera fiber till hushåll och företag genom att främst sänka grävkostnaderna.

Mats Andersson, expert inom mark och infrastruktur på Skanova, håller med om att aktörerna inom bredbandsutbyggnaden står inför en tuff utmaning de närmaste åren om regeringens bredbandsmål ska kunna nås.

– Det är ett enormt utbyggnadsarbete som pågår för full just nu runt om i landet. Tillgång till snabbt bredband i hela landet är enormt viktigt och avgörande för att hela Sverige ska kunna fungera och utvecklas, säger han.