I mitten av maj arrangerades andra upplagan av Stockholm Truck Meet och Queen of the Road Truck Meet arrangerades i vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Över 100 bilar av alla de slag rullade in. Precis som fjolårets premiär blev arrangemanget till en uppskattad och gemytlig träffpunkt för branschen.

Tråkigt bara att arrangemanget inte lyckades locka övrig publik – både branschfolk och allmänhet. Åtminstone inte i den omfattning som arrangemanget så väl förtjänat, både som mötesplats och skyltfönster. Därtill den ambitiösa och mycket väl genomförda debatten med Thomas Morell, regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg, som driven moderator.

Göran Berggren på tidningen Proffs, som arrangerade debatten, var besviken på att så många åkare valde trädgårdsmöblerna istället för att manifestera och vara med i debatten.

Luttrade av utvecklingen

Fast det har kanske sina skäl. Debatten gav uttryck för att både åkare och chaufförer är luttrade. Många har tappat tron på att det verkligen finns en politisk vilja till att förbättra förhållandena ute på vägarna och konkurrensförutsättningarna för den svenska åkerinäringen. Så blev det också flera skarpa inlägg från åhörarna.

– Ni är likadana kålsupare allihop. Allt det här har vi hört förut, men det händer ju inget, framförde en i publiken.

Klampning på gång

Sten Bergheden, moderat ledamot i Trafikutskottet, ägnade merparten av sina inledande minuter till att berätta om sådant som faktiskt har gjorts och som är på gång. Det blev en diger lista, inklusive ett regeringsförslag som ska göra det möjligt för Polisen att klampa bilar i 24 timmar. Detta kan bli verklighet redan vid årsskiftet, berättade Sten, såvida förslaget inte fälls i riksdagen. I debatten framförde oppositionspartier att 24 timmar är alldeles för kort tid för att klampning ska vara ett effektivt vapen mot lagöverträdelser. Sten anser dock att det räcker och att det även ges möjlighet att klampa om bilar där åkerierna inte åtgärdat brister eller inte gjort rätt för sig.

– Att fälla propositionen gör bara att klampning och andra åtgärder skjuts ännu mer på framtiden, fastslog Sten Bergheden.

Falska papper

Samsyn råder förstås vad gäller kampen mot falska f-skatteintyg, föraridentiteter och förarbevis. Här krävs bättre internationella register på både fordon och chaufförer, menar både politiker och branschföreträdare.

– Jag är stolt över svensk åkerinäring och det är inte acceptabelt att branschen hotas av dem som inte är seriösa. Sverige borde höra till de länder som med kraft agerar mot det här i EU. Det måste finnas krav på att fraktsedeln för internationella transporter alltid ska finnas i hytten. Och vi vill ha klampning – på riktigt. Det räcker inte med 24 timmar, tyckte socialdemokraten Anders Ygeman, ordförande i trafikutskottet.

Vägslitageavgift

Socialdemokraterna vill också ha en vägslitageavgift, så att alla – oavsett varifrån ekipagen än kommer – är med och betalar. Av allt att döma var Ygeman långtifrån ensam om att företräda en sådan avgift. Rätt utformad, framhölls det, kan den sänka eller ersätta andra avgifter och se till att alla på vägarna är med och betalar – istället för enbart svenska ekipage.

Nödvändigheten av att Polisen har tillräckliga resurser poängterades återkommande. Det handlar då inte enbart om antal poliser, bilar och rätt utrustning, utan också om kompetens.

Tony Wiklander, sverigedemokrat och ledamot i trafikutskottet, var till stora delar överens med Anders Ygeman. Han tryckte särskilt på att det behövs rejäla bötesbelopp för att stävja olaglig trafik.

– Gör en internationell jämförelse så ser ni att svenska bötesbelopp är peanuts och att det går att lägga till en nolla, sa Tony Wiklander.

Alla måste betala

Mats Pertoft, miljöpartist och ledamot i skatteutskottet, framhöll att det måste finnas system där alla är med och betalar, inte bara de som är laglydiga. En annan hjärtefråga är förstås att bilarna körs på miljöriktiga bränslen.

– Vi har en fantastisk fordonsindustri i Sverige, med stor förmåga att ta fram motorer för nya bränslen. Trots det har Sverige halkat efter, sa Mats Pertoft, som efterlyser en politik till stöd för långsiktighet, miljö och likvärdighet.

Dåliga villkor

Kristdemokraten Karl Henriksson, trafikpolitiker i Stockholms läns landsting, kräver åtgärder mot den grova brottsligheten. Sanktionsavgifter, klampning och bättre samarbete mellan myndigheter finns på Henrikssons önskelista. Däremot säger han tvärt nej till vägslitageavgift eller motsvarande.

Vänsterpartiets Ali Esbati, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, menar att de senaste årens utveckling, med orättvis konkurrens, förvandlar en högt kvalificerad bransch till en bransch med dåliga villkor. En vägslitageavgift kan, enligt Esbati, bidra till bättre konkurrensneutralitet på svenska vägar.

Christer Winbäck, folkpartist och suppleant i trafikutskottet, slog ett slag för att skatterna för åkerinäringen inte får bli högre. Konkurrensneutraliteten vill han bland annat skapa genom bättre samverkan mellan myndigheter.

– Lagarna ska följas och det måste finnas långsiktiga spelregler.

Kräver kännbara böter

Alla var överens om att bötesbeloppen vid olaglig trafik måste vara kännbara för att verkligen ge effekt. Från flera håll, såväl från panelen som från åhörarna, framfördes synpunkten att det finns en flathet – att det är för tamt i Sverige. Likaså att bötesbeloppen vid allvarligt olovlig trafik är oförskämt låga jämfört med böter och avgifter för betydligt mindre förseelser. Och det är betydligt tuffare bevakning, regler och bötesbelopp i andra länder.

Huruvida det läggs förslag om vägslitageavgift återstår att se.

– Fråga oppositionen vilka skatter de tänker ta bort om de inför en vägslitageavgift, påminde Sten Bergheden.

– Vi måste hitta bra system som gör att alla är med och betalar, som fungerar tekniskt och som ger möjligheter att differentiera avgifterna, kontrade Mats Pertoft.

Önskemålen om bättre internationella register delas av Håkan Karlsson, sakkunnig hos Polisen.

– Det finns register redan idag, men de behöver omfatta fler länder. Det är också viktigt att uppgifterna är tillgängliga minutoperativt. Vi kan inte hålla bilar kvar för att vi inte får fram uppgifter.

Hotad näring

Nisse Petersson, ordförande i Truckers International Association, vill omedelbart se handling från politiker och myndigheter.

– Jag har under sex år sett hur beslut och åtgärder hela tiden förhalas, med effekten att åkerier och arbetstillfällen blir allt färre.

I debatten och diskussionen medverkade även Ulf Jönsson från Börje Jönssons Åkeri AB, Henrik Stenberg från cabotagestudien vid Lunds Universitet, Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag, Lars Lindgren, ordförande i Transportarbetareförbundet och Anders Norberg, vice vd i TransportGruppen, BA. Centerpartiet hade avböjt medverkan.

Dubbelmoral

När debatten avslutats var det flera åkare och chaufförer som gav uttryck för en dubbelmoral som finns i branschen, där vissa åkerier snarast går i bräschen för en utflaggning. Likaså framkom att det finns dubbla tungor också hos politiker, som å ena sidan säger sig verka för Sveriges intressen, men som samtidigt njuter av öppenhetens frukter och låter andra halka på bananskalen.

Med tanke på att politikerna säger sig vara överens om det mesta är det dags att redovisa resultat, tyckte flera åkare och chaufförer i publiken.

Resultat:

1:a pris Lättlastare: Peter Budda, Johansson, pj:s verkstad, Citroén Berlingo

1:a pris RC-Bilar: Thomas, Helin, MA
N,

1:a pris Modellbilar: Morgan, Håkansson, Scania, R730

RC-Bilar Long Distance: Vidar, Kultorp, Norge

1:a pris Queen of the Road: Sofie, Andersson, DMS ENTREPRENAD AB, Scania, R620

1:a pris Bärgare: Kaj, Sulinko, Hinausautot K.Sulinko Oy, Finland, Scania, R620

1:a pris Kult 1985-2000: Jan, Fasth, Jan Fasth Åkeri AB, Scania, 143 Streamline

1:a pris Veteran 1984 och äldre: Rune, Jonsson, Jonsson Power, Chevrolet, COE

1:a pris Showtrucks: Conny, Kraimann, Kraimans Show Trucks, Scania, R144

1:a pris Lastväxlare: Sofie, Andersson, DMS ENTREPRENAD AB, Scania, R620

1:a pris Tipp&Spannmål: Richard, Aro, BST Berges Schakt och transport, Scania, R560 8*4*4

1:a pris Tank&Bulk: Johan, Nordqvist, Värmdö Entrepenadteknik AB, Scania, R560

1:a pris Distribution: Oskar, Theorin, Varningsljusteknik i Norden AB, Scania, G400

1:a pris Specialklass: Erik, Lundman, Lundmans Djurtransporter AB, Volvo, FH13 420HK

1:a pris Fjärr: Jonas, Gunnarsson, F. Lungrens Transport AB, Scania, R620

1:a pris Kranbil: Pierre, Häll, P Hälls Transport AB, Scania, R620

1:a pris Dragbil upp till 2010: Berra, Andersson, Kåbe Åkeri AB, Scania, R 480

1:a pris Dragbil från 2011: Jani, Palin, Karhuline ky, Finland, Scania, R500

Ljusshow Stockholm TM: Johan, Nordqvist, Värmdö Entrepenadteknik AB, Scania, R560

Ljusshow Queen: Sofie, Andersson, DMS ENTREPRENAD AB, Scania, R620

Ljusshow Lättlastare: Jenny, Larsson, Östuna åkeri & Entreprenad AB, Opel, Vivaro

Stockholm Truck Meet Long Distance: Jelle, Schouwstra, Schouwstra transport, Holland, DAF, XF 105-510 SSC

Bästa inredning: Sofie, Andersson, DMS ENTREPRENAD AB, Scania, R620

Bästa Lack: Thomas, Skjørestad, JS Distribusjon, Norge, MAN, TGX

PROFFS-Bilen: Helium, Ennefors, Tullängsskolan, Volvo, FH500

Most trucks under same flag: Tech Trans

Utställarnas Val: Tudde, Gahne, T Gahnes Åkeri AB, Scania, R480

Barnens Val: Charlie, Holmberg, Bulk och Last i Mellansverige AB, Scania, R 480

Publikens val Stockholm TM: Charlie, Holmberg, Bulk och Last i Mellansverige AB, Scania, R 480

Publikens val Queen on the Road: Sofie, Andersson, DMS Entreprenad AB, Scania, R620

Queen of the Year 2013: Sofie, Andersson, DMS Entreprenad AB, Scania, R620

Best in show: Sofie, Andersson, DMS Entreprenad AB, Scania, R620