Familjeföretaget STIHL donerar 500 000 euro, drygt 5,3 miljoner kronor, till organisationer som arbetar med att hjälpa människor som drabbats av kriget i Ukraina. Donationen kommer att fördelas mellan SOS-barnbyar, UNHCR (UN Refugee Aid Germany), DKH (Diakonie Katastrophenhilfe) och Läkare utan gränser.

– Kriget i Ukraina har påverkat oss alla djupt. Våra tankar går till de miljontals människor som lider av den humanitära krisen. Som familjeägt företag är vi extremt måna om att stötta människorna i Ukraina, och med donationen hoppas vi kunna bidra till att hjälpa de som drabbas, säger Dr. Nikolas Stihl, ordförande för STIHL Advisory och Supervisory Boards.

STIHL förfäras över situationen i Ukraina och fördömer den ryska militäroffensiven på starkast möjliga sätt. Säkerheten för varenda en av bolagets anställda och deras familjer i Ukraina, är högsta prioritet. En intern krisgrupp har inrättats vid huvudkontoret i Waiblingen, som följer utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder. STIHL står enade med dotterbolagets medarbetare i Ukraina, beläget precis utanför Kiev.

De dotterbolag till STIHL som angränsar till Ukraina erbjuder medarbetare inom STIHL hjälp och stöd genom ett initiativ inom vilket bolaget tillhandahåller lättillgängliga tillflyktsorter för medarbetare som flytt från våldet. Medarbetare på lokala dotterbolag till STIHL har även välkomnat familjer i sina hem.

– Nu måste vi visa prov på solidaritet och sammanhållning. Som ett internationellt familjeföretag drar vi alla åt samma håll och står enade i svåra tider, säger Dr. Michael Prochaska, styrelseledamot samt ansvarig för HR och juridiska frågor på STIHL.

STIHL önskar en deskalering av konflikten och ett omedelbart upphörande av strider.

STIHL har ett mångårigt samarbete med SOS-barnbyar. SOS-barnbyar i Ukraina har infört ett krispaket för upp till 50 000 barn och vuxna, och hjälper till att evakuera människor från konfliktområden samt tillhandahåller nödboenden. Barn och familjer som är på flykt erbjuds tillfälligt boende i SOS-barnbyar i Polen, Rumänien och Tyskland.
Diakonie Katastrophenhilfe, DKH, arbetar tätt med partnerorganisationer i Ukraina och dess grannländer för att förse behövande med mat, dricksvatten och tillflyktsorter.
UN Refugee Aid Germany är Tysklands nationella partner till UNCHR. UNHCR har expanderat sina etablerade aktiviteter i Ukraina och tillhandahåller humanitärt bistånd i form av bland annat filtar, madrasser och vattenbehållare.
Läkare utan gränser har tvingats avbryta sin reguljära verksamhet i Ukraina och tillhandahåller i stället akut medicinsk hjälp till människor som skadats i striderna.