Garos sartspärrsystem är en robust immobilizer 12-24V. Finns i två versiner, kod eller nyckel. Passar alla traktor och maskiner.

Fler användare på samma traktorer och maskiner ökar risken för att nycklar stjäls och tappas bort. Garos startspärrsystem är unikt med sin kodfunktion och fungerar på alla traktorer och maskiner.

Vi ser en ökad efterfrågan av startspärrsystem, till stor del på grund av ett ökat antal användare som delar på samma traktorer och maskiner. Ett alternativ till nycklar ger en större flexibilitet och ökar säkerheten.