Genom byggandet av Skandiaporten finns det i framtiden en möjlighet för världens största fartyg att komma in fullastade till hamnen i Göteborg. Något som är avgörande för utveckling av svenskt näringslivs access till världen.

För att världens största oceangående fartyg ska kunna anlöpa Göteborgs hamn fullastade krävs en farledsfördjupning till 17,5 meter och genom projektet Skandiaporten är arbetet i full gång och byggstarten planeras till första kvartalet 2022.

I arbetet med Skandiaporten har man ett tydligt syfte att bygga hållbart där man har ekonomi och miljö i fokus. Allt byggmaterialet väljs därför ut noggrant för att kajerna ska hålla för flera generationer framåt.

Tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen lämnades in strax innan jul förra året och under våren har det pågått en kompletteringsperiod.

Skandiaporten finansieras av tre parter; Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB där hamnen står för kostnader för kajförstärkning och muddring av hamnbassängen.