Cranabs fabriker finns i Vindeln i Västerbotten och tillverkningen består av kranar av olika slag, liksom gripare och röjningsmaskiner. Företaget noterade under fjolåret en expansiv utveckling såväl inom landets gränser som globalt.

I Cranab Group ingår även Vimek och Bracke Forest med Slagkraft busröjningsmaskiner.

Större maskiner

Anders Strömberg vill gärna hålla isär begreppen och säger att det råder olika trender och framtidsstrategier inom Sverige och på de olika globala marknaderna.

– Men sammanfattningsvis vill jag ändå påstå att utvecklingen går mot större maskiner. Det märks framför allt utomlands där markberedningsprodukterna blir mer och mer effektiva.

– Men även här i Sverige ser jag en liknande utveckling och det kan även ha en grund i att det diskuteras längre och större vikter på lastbilssidan, vilket innebär att det bör matchas av oss levererar kranar och gripar till avverkningsmaskiner.

Det är således en bra utveckling på de flesta områden för Cranab. Utvecklingen följer givetvis expansionen i branschen för skogsmaskintillverkarna, vilket innebär att Cranab har haft en produktionsökning inom offroadkranar.

Men även Slagkraft buskröjningsmaskiner har sålt bra under 2017. Den nordiska marknaden var starkare än tidigare år, vilket resulterade i rekordstora försäljningsvolymer för motorpaket, kranar och slagor.

Bra år för Vimek

Under 2016 tecknade Vimek ett tvåårigt kontrakt med den statliga vitryska skogsförvaltningen gällande leverans av skördare och skotare till mer än 70 statligt ägda skogsföretag i landet. Affären finansieras av Världsbanken. De första maskinerna levererades under de sista månaderna 2016 och kommer att pågå till andra halvåret 2018.

Vimek lanserade också nya modeller av skördare och skotare på Elmia wood-mässan i juni. De nya SE-modellerna mottogs väl av kunderna och leveranser påbörjades under sista kvartalet 2017. Sammantaget blev 2017 ett riktigt rekordår gällande försäljning och leveranser för Vimek.

För Bracke Forest var efterfrågan på markberedare i norra Europa lägre än under ett normalt år, vilket påverkade försäljningen under det första halvåret.

Företaget etablerade under året en ny återförsäljare för området i Sibirien och östra Ryssland vilket resulterade i en starkt ökad orderingång under de sista månaderna av 2017.

Försäljningen av planteringsmaskiner nådde ett genombrott i Sydamerika med affärer till Brasilien, Uruguay och Chile.

Stor nyhet

För 2018, med början på IFAT mässan I München, har Cranab planerat att presentera följande nyheter för Cranab TZ12 lastbilskran, vilket är en produkt riktad till framför allt recyclinganvändning:

En nyutvecklad stödbensbalk med en total bredd på 5,1 mRadiostyrningKompakt konstruktion för montering med begränsat utrymme för parkeringsläge, under kranens stödbensbalk.

Målet är att erbjuda marknaden ett komplett lastbilskranprogram för rundvirkeshantering och recycling. Den stora nyheten under året blir annars Cranab TZ18.

Finns det några bilder att presentera ännu?

– Nej, det är en nyhet som vi gärna vill lansera på en mässa.