Under årets första tre kvartal syns en ökning av vägtrafiken på 3,6 procent.

Av det estimeras 2 procentenheter vara effekt av tågstrejken i juni, då många valde att köra bil över bron. Även om man räknar bort strejkeffekten, är detta den största ökningen sedan 2008.

Tillbakagången i pendlingen börjar avta. Samtidigt fortsätter de senaste årens framgångar inom fritids- och frakttrafik.

I synnerhet är utvecklingen god under sommar- och höstmånaderna. Det är då särskilt fritidstrafiken som är markant. Under 2014 har den totalt sett ökat med 7,7 procent. Det innebär 108.283 fler passager med fritidsavtalet BroPass, som ger halvt pris på turen över bron, än under samma period förra året. Per dygn är det en ökning med i genomsnitt 396 bilar.

Frakttrafiken har ökat med 4,9 procent i år. Øresundsbron har 52,8 procent av fraktmarknaden över Öresund.

Intäkterna från vägtrafiken steg med 57 miljoner danska kronor. Intäkterna från järnvägen är indexreglerade och påverkas inte av trafikmängden. Minskningen av järnvägsintäkterna beror på en justering i indexregleringen. Driftskostnaderna har minskat med 5 miljoner danska kronor. Det ger ett rörelseresultat på 930 miljoner danska kronor, vilket är en förbättring med 56 miljoner danska kronor.