– Stockholms län intar en särställning med hälften av landets alla registreringar av supermiljöbilar. Stockholms dominans förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, vilket innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.