– Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent i januari. Det är 37:e månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Ett tecken på den starka konjunkturen är den ökade efterfrågan på lastbilar. I januari ökade nyregistre-ringarna av lätta lastbilar med 27,9 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 7,6 procent, säger Bertil Moldén.

Under januari registrerades 23 282 nya personbilar, vilket är en ökning med 7,6 procent jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 25,0 procent under januari till 4 025. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 27,9 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 7,6 procent.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 3,3 procent i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 54,5 procent. Januari förra året var dieselandelen 56,7procent.

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 20 stycken i januari i år jämfört med 18 i januari förra året.