Början av året har givit en god start för Cranab som har sin största orderingång på länge. Efterfrågan är stor på samtliga produktsegment och företaget har och kommer behöva utöka personalstyrkan.

Orderstocken är mer än dubbelt så stor jämfört med för ett år sedan, genererad av den starkaste orderingång Cranab haft på länge. Efterfrågan gäller hela produktsortimentet som innefattar kranar till skogsmaskiner och timmerbilar, gripar samt buskröjare och företaget ser nu positivt på framtiden efter en kämpigare tid.

Den ökade orderingången ger ett ökat behov av produktionskapacitet. Sedan årsskiftet har Cranab utökat personalstyrkan med ca 20 personer i olika former. Sannolikt fortsätter behoven av förstärkt produktionskapacitet.

– Det är jätteroligt och vi kommer behöva personal över hela linjen. Vi kommer ha behov av både svetsare, CNC-operatörer, montörer och logistik-personal, säger Lars Rudolfsson, Produktionschef Cranab AB i ett pressmeddelande.