Det märks att Jonas Sjöström och hans företag Infra-Con går in med energi i sina åtaganden, oavsett om det handlar om entreprenader eller tjänster. Likaså märks en vilja att bygga upp egna resurser för det som uppdragen kräver.

– Det finns både logistiska och ekonomiska skäl till att vi hellre jobbar med egna grejer än med hyrd utrustning. Då vet vi vad vi har tillgång till och att det fungerar, förutsatt att vi tar hand om grejerna förstås, säger Jonas.

Startade med ställverk

Bakom sig har Jonas många år på entreprenadföretag i Örebro. Hösten 2015 övergick han till att jobba i eget företag. Infra-Con har sin utgångpunkt på Krangatan i Örebro, men uppdragen är spridda över landet. Mest långväga är mark- och grundarbeten i samband med ställverksombyggnader. Det var just kring denna typ av uppdrag som företaget ursprungligen byggdes upp.

– Det investeras mycket i att rusta ställverk runt om i landet. Ofta vill elföretagen att en mark- och anläggningsfirma tar på sig allt jobb som gäller tillfartsvägar, grundläggning, kabelkanaler, rördragning, betongarbeten med mera. Det passade utmärkt för mig, berättar Jonas, som räknat på jobb, hyrt in resurser och lett arbetet med åtskilliga sådana projekt runt om i landet.

Nya verksamheter

Trots att uppstarten knappt ens har blivit historia har mycket hunnit hända i företaget, som vuxit avsevärt i alla avseenden.

– Min tanke var att skaffa egna resurser för en del av ställverksombyggnaderna, som ett eget komplement till att hyra in människor och maskiner. Riktig så blev det inte. Istället började jag hyra ut resurser till olika samarbetsparters, berättar Jonas.

Nästa breddning uppstod då några betongarbetare, som hjälpt till i en del av projekten, förhörde sig om möjligheten att istället jobba direkt hos Infra-Con. Så blev det också. Första uppdraget blev att gjuta en platta på 6 200 kvadratmeter. En specialitet är gjutning med hängform, en teknik som ofta används i ställverksprojekten.

Kraftig expansion

Sammantaget har det varit en snabb utveckling, där det ena har givit det andra.

– Ja, i somras var jag ensam i företaget, nu är vi tolv personer och har ytterligare en maskinförare på väg in i verksamheten.

Jonas pratar hellre om människor än om maskiner och fordon.

– Det är människorna som allt kretsat kring. Det är ju de som är företagets viktigaste resurs. Det knepiga är inte att lösa maskinfrågan, utan att hitta rätt medarbetare. Riktigt bra folk är en bristvara, oavsett det gäller betongarbetare, markanläggare eller maskinförare.

En följd av detta är att det gäller att vara attraktiv som arbetsgivare.

– Jag tror att man måste vara både lyhörd och ödmjuk. Det är naturligtvis svårt att bedöma sig själv, men det blir väl som ett slags kvitto om människor vill börja i företaget eller om de söker sig vidare. Sedan måste man förstå att människor ibland vill söka sig till något nytt.

– Bästa platsannonsen är förstås när både medarbetare trivs i företaget. Sådant sprider sig.

Väl rustat

Bland grävmaskinerna råder en total dominans av Hitachi, för närvarande en 15-tonnare (ZX 130–6) och en 28-tonnare (ZX225USLC-6). I maj blir det ytterligare en 28-tonnare av samma slag som den befintliga. Alla grävmaskiner är försedda med maskinstyrning och uppfyller de strängaste miljökraven.

En Volvo FH16, försedd med lastväxlare, används dels med schaktflak, dels med maskinflak. Inom kort blir det även ett treaxligt tippsläp till lastbilen.

Vid företagets lokaler i Örebro bygger företaget nu en armeringsstation med klipp- och bockutrustning. Det görs dels för att bli mer självförsörjande, dels för att ta vara ställtiden mellan olika uppdrag. Det är också här som utrustning och redskap förvaras då de inte används ute på jobb. I detta sammanhang har företaget stor hjälp av Mecsod Naghshbandi, som hösten 2015 kom från Afghanistan till Sverige. I slutet av december började han sin praktikplats hos Infra-Con och redan i början av januari blev han anställd.

– Det gäller att hålla ordning på alla grejer. Betongglättare, handverktyg och annan utrustning måste tvättas av och underhållas, så att de alltid är i toppskick, framhåller Jonas, mån om att både människor och maskiner ska må bra.