– För att kunna tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt med både tillgänglighet och servicegrad kände vi att det var dags för större lokaler och en mer lättillgänglig placering, säger Lars Staffare, VD.

– Med nya lokaler ges vi möjligheten till att anställa fler medarbetare, ett arbete som redan är påbörjat. I kombination med den nya anläggningen är vi helt övertygade om att det kommer ge en ännu bättre service till våra kunder.

Den nya fullservice anläggningen är på cirka 1 100 kvm med en tillhörande tomt på cirka 12 000 kvm. Den är en del av företagets långsiktiga satsning i Norrland och ett viktigt steg i företagets utveckling och långsiktiga strategi.