Nokian Heavy Tyres har utvecklat en speciell gummiblandning som gör att Nokian Noktop 86 ger mycket bra skydd mot stick- och skärskador i krävande förhållanden, som exempelvis i gruv- och schaktningsarbeten där underlaget domineras av vassa stenar.

”Exempelvis ställer den tuffa gruvmiljön stora krav på däcken. Passagerna är ofta besvärliga och i trånga tunnlar är det inte alltid möjligt att väja för ett hinder. Nokian Noktop 86 är utvecklad för krävande entreprenadarbeten,” berättar Teppo Siltanen, produktchef för lastbilsdäck på Nokian Heavy Tyres.

Nokian Heavy Tyres är en av världens ledande tillverkare av specialdäck, vilket genererar kompetens och förståelse för de krävande arbetsförhållanden som råder i en gruva. Denna kompetens har nu tagits tillvara vid utvecklingen av regummeringsbanan Nokian Noktop 86.

Regummeringen är utvecklad för korta transportsträckor och särskilt för off-road bruk på specialfordon. De stora mönsterklackarna och breda spåren på regummeringen ger goda självrensande egenskaper och utmärkt grepp.