En serie tester av Hammerglass fordonsrutor genomförts hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Testet genomfördes enligt SS-EN 13124-2 där rutor i ett antal utföranden monterades i olika typer stålramar.

Sju sprängningar genomfördes, från 3 meters respektive 5 meters håll. Resultatet blev att 12 mm Hammerglass-rutor klarar tryckvågen av 3 kg TNT från 3 meters avstånd. Rutorna märks ”RABS Approved”.

Som en extra bonus i slutet på testet lade SP upp några kg sprängsten framför sprängladdningen. Stenarna gjorde djupa jack i rutorna, men inget mera. Däremot gick stenarna rakt igenom stålplåten i containern – 3 mm corténstål.

Containern som användes för testet blev i övrigt totalfördärvad och flyttades av explosionerna, trots att den fylldes med 20 ton betonggrisar för att kunna stå stabilt.

Sprängtesterna visar att om det smäller ordentligt, räcker det inte enbart att ha skydd i framrutan. Vid en kraftig explosion trycks även sidorutorna in i hytten, oavsett om de är i härdat glas eller laminerat glas. Hammerglass AB arbetar därför med att ta fram Hammerglass-lösningar även för sidorutor och bakrutor.