Sedan i somras har Trafikverket arbetat med att byta spår och installera ett elektroniskt signal-säkerhetssystem mellan Borås och Herrljunga. Nu är arbetet klart och tågtrafiken rullar som vanligt igen från den 12 december.

Förutom att byta spår och signalsäkerhetssystem har även åtgärder för att höja säkerheten på de plankorsningar som finns längs med sträckan genomförts.

Ytterligare en effekt av de nya spåren är att det blir ett modernt och skarvfritt spår som innebär att det blir tystare när tågen passerar på banan.

De nya spåren och det nya signalsäkerhetssystemet på Älvsborgsbanan mellan Borås- Herrljunga ingår i en upprustning och modernisering av järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar, höja standarden och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem. Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen varav tre nu är avslutade. Det som återstår är ett spårbyte mellan Borås-Varberg och ett ställverksbyte i Borås, båda pågår fram till sommaren 2022.