Green Landscaping är Sveriges ledande företag i att skapa och sköta utomhusmiljöer med ca 180 anställda i region öst. Nu vill företaget med hjälp av en app och mer effektiva interna prosesser bli ännu bättre.

– Vi ville ha ett system som kan underlätta för oss i det dagliga arbetet. Det blir då mindre risk att vi missar utförda arbeten. Det ger oss också ett snabbare och effektivare arbetssätt gällande arbetsordrar och tidregistrering, vilket gör att vi kan spara både tid och pengar, säger Mathias Andersson, produktionschef inom anläggning i Stockholm.

Green Landscaping i Stockholm gör allt från skötsel av grönytor till markanläggning och verksamheten pågår året runt. Att använda ett system som är skräddarsytt för bygg- och anläggningsbranschen var viktigt.

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen har vi på Green hittat ett system som kan effektivisera vårt arbete gällande hantering av arbetsorder och tidsregistrering, att få snabbare och bättre kommunikation, använda personalliggaren och förenkla det dagliga arbetet, säger Pierre om valet av SmartDok.