Trafikpolis Sören Johansson har ingått i en grupp som jobbat fram handledning vid hantering av olaga cabotage och olagliga yrkesmässiga transporter

– Siffran över hur många som åkte fast förra året är låg med tanke på hur mycket det finns att göra på detta området, säger Sören.

Hur ska man tolka att flest syndare avslöjats i södra Sverige?

– Vi har många hamnar med inkörsel från grannländer. Många har varit intresserade att köra vidare ut över landet. Göteborg skulle också kunna vara en stor del av de olagliga transporterna.

Men så är det alltså inte. Bara fem har rapporterats i den regionen, enligt den officiella statistiken.

– För dåligt, är Johanssons spontana reaktion. För lite till vad polisen borde kunna åstadkomma. Så lite folk på trafiksidan är vi inte.

Orutinerade

Han lägger två aspekter på det.

– Det ena är att poliser, som inte är specialiserade och jobbar så mycket med det, kan känna en viss osäkerhet i de ska hantera sådana här situationer.

Den andra aspekten är att det inte är så många poliser som jobbar med kontroller.

– Jag tycker ändå det borde vara mycket fler ärenden. Min absoluta övertygelse är att det kommer att bli fler framöver.

Sören Johanssons ”ABC vid sabotagefusk” ska göra poliser ute på fältet att bli säkrare i vad som gäller och hur de ska agera.

– I gruppen har det varit folk med från före detta Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen. Egentligen är det, i min värld, inga jättesvåra grejer att jobba med. Men allt som man gör dagligen tycket man är enkelt.

Kritisk

Rent allmänt tycker han att resultatet hittills, antalet beslutade sanktionsavgifter, är för lågt.

– Vi skulle, absolut, kunna fånga in fler överträdelser.

Har du någon gång stoppat ett och samma fordon som tidigare?

– Nej.

En och samma chaufför?

– Nej, däremot samma åkeri tre gånger. Vad jag minns så här på stående fot, så har jag tagit tre eller fyra åkerier eller speditörer, där transporten varit organiserad från samma håll, mer än två gånger. DSV har haft flera, Samskip van Dieren och DHL – alltså de som kör för de här bolagen, i deras regi.

Enligt Sören Johansson krävs ett mycket större ansvar för dem som köper transporterna. Och för speditörerna när de hyr in åkare för att utföra transporterna.

– De ska bara kolla upp så att allt är i sin ordning. De ska se så att chaufförerna har rätt att jobba, att åkeriet har sina tillstånd och vilken transport de gör.

Kan speditörerna/ åkerierna bli av med sina tillstånd?

– Nej. Om man tittar på EU-förordningen 10:71, så får man inrikta sig på trafiksäkerhetsmässigt brister, kö- och vilotider, att exempelvis köra buss med passagerare utan körkort.

Bara i Helsingborg finns möjligheter att klampa fem fordon samtidigt.

Så en hel del av utrustningen används inte.

– För oss har förbud för fortsatt färd inte varit någon stor grej. Sanktionsavgifter började inte vi med när den nya lagstiftningen kom. Det har vi hållit på i många år. Klampning är inte det enda sättet för att hindra olagliga transporter. Vi har inte känt att allt hänger på om vi kan hänga på klampor.

Har någon stuckit?

– Aldrig hos oss. Vi har alltid fått tag på dem som flyttat på sig och har inga obetalda sanktionsavgifter. I Helsingborg brinner vi för detta. Rättesnöret är att allt ska vara rätt och riktigt. Och vi ogillar när fattiga och utsatta människor utnyttjas för att få en billig transport. Här är vi energiska, tydliga och envetna…