Valsarna är 650 millimeter i diameter och är försedda med självrensande zick-zack-borst. SV-260 HB Proffs drivs av en hydraulmotor och behöver 50–75 liter per minut. SV-290 HB Proffs drivs av två hydraulmotorer och de behöver 70–150 liter per minut.

Sopvalsarna är utrustade med eget flytläge. Det gör att valsarna alltid följer med då marknivån förändras i höjdled eller lutar i sidled. Två stag, försedda med varsin pil, visar rätt position. Med det nya flytläget behövs endast två stödhjul bak på sopvalsen.