– Det finns ett sexkantigt rostfritt rör som sopborstarna träs upp på och det medger en justerbar montering, säger Leif Westman.

Det kortare röret används för skopor med invändig bredd mellan 1 400 mm till 2 050 mm. Och det längre används för skopor upp till 2 650 mm. Till detta rör anpassas sedan antalet sopborstar.

Drivning sker med en hydraulmotor som klarar höga tryck i returledningen. Ett aluminiumblock som sitter direkt på motorn, klarar av ett flöde på upp till 250 liter per minut med lågt tryckfall. För att få rätt periferihastighet på borsten allt eftersom borsten nöts och blir kortare kan flödet regleras och därmed hastigheten.

Sopvalsen kan köras i båda riktningarna. Vid sopning in i skopan kan traktorn köras både framåt och bakåt. Men man kan även välja att köra framåt och sopa ”utåt ner i diket”. Tömning sker som vanligt.

En kortare sopvals som sitter monterad på en förlängning, sopar en bit utanför höger sida på skopan, vilket underlättar sopning mot husväggar och trottoarer. Horisontalt är valsen tiltbar i ungefär fem grader för att kunna följa marken.

– Det är bland annat mycket användbart när man sopar in på exempelvis en gräsmatta för att sopa tillbaka grus i skopan, som hamnat där under snöskottning, säger Leif Westman.

CW-Sopen kan även användas till sopning av löv, byggavfall samt i stora ladugårdar. Monteringen förenklas genom att sopen monteras i befintliga planeringsskopor, med endast fyra fästpunkter.