Det är bland annat därför vi varje vinter kan se mängder av maskerade fälttestfordon som är på väg norrut för vintertestkörning i det öde och karga Lappland. Och att samma fordon förflyttar sig söderut för liknande fälttester i Spanien under sommarhalvåret.

Ett seriemässigt tillverkat standardfordon skall nämligen klara vardagens strapatser oavsett var i världen det verkar.

Att sommar- och vintertester är mycket resurs- och tidskrävande förstår vi alla. Liksom att tillverkarna inte har obegränsad tillgång till varken tid eller resurser. Men det är ändå speciellt tidsfaktorn, som är den stora utmaningen.

Årstidsavhängiga testresultat harmonierar inte helt med modern produktionsplanläggning, som bland annat går ut på att minimera utvecklingstiden. Tänk på att när t.ex. en vintertest äntligen har genomförts så skall resultaten utvärderas och infogas i den aktuella prototypen. Därefter skall det genomföras nya så kallade kontrolltester innan grunden för den slutliga produktionsmodellen åter är klar.

Det ”går åt” eller ”förloras” mycket dyrbar utvecklingstid vid de återkommande, men nödvändiga, kontrolltesterna.

Multifunktionstunnel

Scanias nya klimatvindtunnel är ett imponerande byggnadsverk. Den 25 meter höga byggnaden har god plats för att lastbilar och bussar på upp till 4 meters höjd skall kunna mäta vindmotståndet i full skala, i hastigheter upp till 100 km/h.

Enormt stora fläktar pressar genom ett munstycke på 13 kvm, in luft mot fordonet som står fastspänt på fyra rullar. Fordonets egen drivlina drar rullarna till önskad hastighet och tillsammans med vindhastigheten simuleras olika autentiska körsituationer. Dessa kan dessutom tillföras alla tänkbara väder- och klimatbestämda körförhållanden.

Alltså kan luften tillföras varm eller kyld – och också snö eller regn med olika droppstorlekar.

Scanias klimattunnel kan frambringa temperaturer mellan minus 35 och plus 50 grader Celsius och samtidigt växla luftfuktighet på mellan 5 och 95 procent. Ett antal snökanoner gör att teknikerna kan simulera snöstorm som snabbt kan skifta till regn med droppar av olika storlek.

Under dessa processer letar teknikerna bland annat efter inträngande vatten samtidigt som de mäter vindljud. Genom att tillsätta 0,5 procent fluoriserande kemikalier till regnvattnet kan man med hjälp av UV-ljus, enkelt spåra fuktighetens väg in i förarhytten eller i bussens passagerardel.

På det hela taget hjälper klimattunneln till att väsentligt förbättra komforten för chaufförer och busspassagerare. Bussens AC-anläggning skall ha kapacitet att snabbt anpassa sig efter de utvändiga klimat- och temperaturskiftena.

Repeterbar körning

Den största fördelen med den nya klimattunneln, som lär vara Europas mest avancerade, är dock att det kan utföras återkommande klimattest under helt likartade och repeterbara väderförhållanden. Den stora anläggningen är byggd inne på själva Tekniskt Centrum i Södertälje, och alla utvecklingsingenjörerna har direkt tillgång till klimattunneln.

Det betyder att det kan utföras test som kan repeteras med en vetenskaplig noggrannhet – och därmed snabbt hjälpa utvecklingen vidare.

Det förhållandet att testfordonet är placerat på en rullanläggning för motorstorlekar på upp till 800 kW, alltså 1088 hästkrafter, ger Scania möjlighet att finjustera bränsleförbrukningen och CO2-utsläppet ytterligare.

De nya Euro 6-normerna ställer som alla förstår stora krav på både katalysatorns och partikelfiltrets verkningsgrad eftersom dessa påverkas mycket av motortemperaturen. Motorns temperaturreglering kan i klimattunneln följas på nära håll.